Artikkel: Tanker om det onde

Redaksjonen i Den katolske kirkens ungdomsblad «Q» har bedt meg å skrive en artikkel med tanker om det ondes problem blant annet på bakgrunn av sommerens terrorhandling i Oslo og på Utøya. Den er å finne i menyen med artikler.

Det gode liv

I en ny pamflett blir en imam, en rabbiner og jeg intervjuet om «det gode liv«. Pamfletten er gitt av Bård Flaaten og Nicolai Strøm-Olsen i et nytt forlag som heter «Frekk forlag«. Den selges blant annet over internett eller Narvesen. Så vidt jeg vet foreligger den nå for salg, men kulden i den siste tiden har forhindret meg fra å gå til noen Narvesenkiosk denne uken … Forlaget vil gi ut en slik pamflett hvert kvartal med avsluttede tema. Fordelen med konseptet er at det gir mulighet til å formidle tema mer utdypende enn i et blad eller muligens tidsskrift, men samtidig ikke behøver å måtte spenne over en hel bok.

Les videre

Preken: Alle sjelers dag

«La ikke hjertet bli grepet av angst» sier Herren til disiplene. Vi møter dem ikke lenge før han skal tas til fange og begynne sin korsvei. For disiplene er det vanskelig å forstå hva som ligger foran dem. Herren vil trøste dem i forveien, han vil styrke dem i troen og tilliten til ham, til Gud.

Les videre

Preken: 27. søndag i kirkeåret

Det er mange tekster i evangeliene som vi liker med en gang vi hører dem. I disse kan vi oppleve Kristus som en venn, som går med oss, som deler våre gleder og sorger, som snakker til oss på en måte som berører oss personlig. Men så finnes det også stykker som gjør det helt klart for oss at det ligger snart 2000 år mellom Kristus og oss. Han tilhørte en annen kultur enn oss, han brukte bilder som vi ikke lenger uten videre kan forstå, han levde i en sosial sammenheng, som ikke lenger finnes her i Europa.

Les videre

Preken: 19. søndag i kirkeåret

Som mennesker søker vi ofte å slå oss ned, sitte i ro, binde oss fast. Men Gud kan ville noe annet av oss. Denne søndagens tekster handler om å bryte opp, gi seg på vei. Vi skal leve i oppbrudd, oppbrudd på grunn av troen, på grunn av Guds kunngjøring, oppbrudd fordi man snart skal avlegge regnskap.

Les videre