De hellige hjerter

I går feiret Kirken Jesu hjertefest, i dag Maria hjertefest. Festene er min ordens patronatsfester. Dagene markeres av brødrene og søstrene i hele verden. Men hva er det vi feirer? Uten her å kunne lodde hele den teologiske fylde og rikdom som ligger i hjerte begrepene, vil jeg gi noen korte antydninger her.

Hjertet uttrykker kjærlighet. Helt vesentlig i spiritualiteten Jesu og Marias hjerter, er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom disse personene, gjennom deres hjerter.

Les videre

Preken: Første nyttårsdag

Dagens evangelium forteller oss om en viktig egenskap ved Jesu mor Maria. Hun gjemte på alt det som hun fikk høre om sitt barn i sitt hjerte og hun grunnet på det. Hun tok det som skjedde inn i sitt innerste og bar det med seg. Og det ikke bare gjennom sitt jordiske liv, men det er i hennes hjerte også i himmelen.

Les videre

Preken: Maria opptagelse i himmelen

Vår samtid kan få enkelte til å tro at vi lever i den siste tiden. Utløsende faktorer kan være finanskrisen, de klimatiske forandringer, naturkatastrofer, terrorisme eller annet: uansett er det mange som ser at vi går store forandringer i møte og samtidig ser skremmende fremtidsperspektiver. I en slik tid er de kristne kallet til å tyde sine liv og historie ut ifra Guds åpenbaring.

Les videre