Nytt foredrag: Kalt til tjeneste

Under foredrag på menyen har jeg lagt et innlegg jeg holdt i går for kandidatene til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme. Innlegget skulle reflektere over det å være på vei til mulig ordinasjon og å være i en transformasjonsprosess, om rolleendring, endring av identitet og det å utforske sitt kall.

Selv om innlegget er rettet til disse kandidatene, er der tanker i innlegget som vil være av generell interesse og derfor har jeg valgt å legge det ut.

Preken: 19. søndag i kirkeåret

Som mennesker søker vi ofte å slå oss ned, sitte i ro, binde oss fast. Men Gud kan ville noe annet av oss. Denne søndagens tekster handler om å bryte opp, gi seg på vei. Vi skal leve i oppbrudd, oppbrudd på grunn av troen, på grunn av Guds kunngjøring, oppbrudd fordi man snart skal avlegge regnskap.

Les videre