Preken: 5. søndag i kirkeåret

Herren gikk til et ensomt sted for å be. Det er kjernen i denne søndagens evangelium. Vi får høre om hvordan aktivitetene fyller opp Herrens tid. Der er meget nød som han møter så godt han kan. Herren har begynt sitt forkynnelsesoppdrag og er på vei til mange steder. Overalt kommer menneskene til ham med sine lidelser og plager, han helbreder dem og driver ut demoner. Guds rike har begynt sitt virke midt i blant dem.

Les videre

Motsvar fra Kessel

I Klassekampen onsdag, imøtegår Rudi Kessel mitt innlegg. Det er ikke av en slik karakter at jeg kommer til å sende inn flere innlegg. Men det som forundrer meg, er at han velger å undertegne med ordene «…tidligere prest in den katolske kirke» og så skriver han som om han ikke har noe spesielt kjennskap til Den katolske kirken.

Les videre

Preken: 30. søndag i kirkeåret

Dagens evangelium formidler oss en annen side ved bønnen enn den vi hørte sist søndag. Sist søndag var budskapet at vi skal be uavlatelig. En måte å gjøre det på er å alltid regne med Guds nærvær og ikke forbeholde Ham noe av det vi har på hjertet. Men samtidig vet vi at det er Hans vilje som må skje, ikke vår.

Les videre

Preken: 17. søndag i kirkeåret

«Herre, lær oss å be». Visste ikke disiplene hvordan man ber? Er de ikke jøder som er fortrolige med salmebønnen, klagesangene og andre tekster fra Den hellige skriften? Kjente de ikke bønnene fra gudstjenesten? De forteller at Johannes Døperen lærte sine disipler å be. Vi vet ikke hvordan han bad. Men utifra hans forkynnelse kan vi tenke oss at Johannes stod i salmebønnens tradisjon.

Les videre

Preken ved søster Raymunda Uhlrenbrocks begravelse

Bønnen er oss så kjent og kanskje ukjent samtidig. På den ene siden er vi kjent med de mange forskjellige bønner vi lærer på livets vei. I ordenslivet legges det gjerne en god del bønner og bønneformer til de vi har fått med hjemmefra. Men det er en annen side ved bønnelivet vi kanskje ikke ofte tenker over, nemlig at vår eksistens i seg selv kan bli til bønn. Den trofasthet vi utviser i vårt liv, vårt kall og vår tjeneste, kan være bønn i Guds verden. Muligens ber vi mer enn vi ofte selv er oss bevisst.

Les videre