Fotografering – Søndagsbladet 200817

Kjære menighet,

jeg fotograferer fortsatt. Riktignok er det lenge siden jeg har lagt ut nye bilder på min egen fotonettside. Det skyldes at det er en relativt tungrodd prosess og som krever sin tid. Men mangelen på nye bilder der skyldes ikke manglende fotografering.

Jeg har alltid med minst et kamera når jeg reiser. Det er jo selvfølgelig et i telefonen, men jeg har gjerne med et større kamera ved siden av som gir bedre fotografiske muligheter. Ofte er det et kompaktkamera med zoom, men av og til også et systemkamera med utskiftbar optikk. Les videre

Preken: 20. søndag i kirkeåret

En kananeisk kvinne fra egnen hvor Jesus befinner seg, kjenner ham igjen. Selv om hun er hedensk, bruker hun hans riktige tittel: ”Herre, du Davids sønn”. Hun ber utrettelig om at Herren skal befri hennes datter som er plaget av demoner. Men han reagerer ikke. Han er bekymret for sitt eget folk som han er blitt sendt til av Faderen. Han er plaget av at hans sendelse til Israel ikke er blitt anerkjent og tatt imot. Hvor mange tegn hadde han ikke allerede virket? Han ble ikke akseptert. Han ble ofte misforstått og bare sett på som en mirakelmann som kan helbrede syke. De som var kjent med skriftene og som derfor egentlig burde forstått hvem og hva han er, så på ham som en som stifter uro og skaper uorden.

Herren tenkte nok ved seg selv: ”hvordan skal mine landsmenn begripe at våre fedres Gud er nådig og barmhjertig, at han opphøyer de ringe og redder synderne?” Så han svarer ikke den hedenske kvinnen men lar henne være. Les videre

Preken: Maria opptagelse i himmelen

I vår tid er der mange som mener at vi lever i den siste tiden. For noen blir denne følelsen utløst av miljøproblemene, for andre er de alle de nye og uoversiktlige politiske utviklingene, akkurat nå aktualisert med truslene mellom USA og Nord-Korea, eller for andre er det overgangen til «New age»: uansett er det mange som lever i bevisstheten om at vi går store forandringer i møte og ser skremmende fremtidsperspektiver. I en slik tid er de kristne kallet til å tyde sitt liv og historie ut ifra Guds åpenbaring.

Dagens fest for Marias opptagelse i himmelen gir henvisninger til en slik tolkning av livet. Det dreier seg ikke bare om hennes person og hennes enestående kall. I hennes skikkelse blir noe av Guds historie med sin verden synlig og dermed også noe av ethvert menneskes historie og bestemmelse. Ved å feire hennes fullendte liv kan vi også lære noe om vår egen livsvei. Les videre

Strøm og lys – Søndagsbladet 030817

Kjære menighet,

det planlagte arbeidet med ny strøm og ny belysning i kirken og i menighetssalen under, er dessverre ennå ikke kommet i gang. Det vil nok ta noe tid til ombyggingen begynner. En grunn til dette er at de nødvendige lamper som må bestilles, ikke er blitt produsert i fellesferien. Et overslag tilsier at alt arbeidet med alt nødvendig teknisk material, vil komme på i overkant av 1,2 millioner kroner. Heldigvis har vi midler til dette.

En annen grunn til at det blir forsinket, er forslaget fra arkitekten å gjøre noe med taket i kirkerommet. Platene som er der i dag, er ikke så veldig pene akkurat. For å gi rommet et penere utseende, er et forslag å dekke hele taket på innsiden med en spesiell duk. Et firma kommer i morgen, mandag, for å se på muligheten. Det betyr at en duk strekkes rett og slett over de nåværende platene, uten at de behøver å tas vekk. Antageligvis vil dette forbedre akustikken noe. Dessuten gir det en bedre refleksjon fra belysningen som skal lyse opp taket. Den samme teknikken er brukt i operaen i Oslo. Dette vil selvfølgelig også ha sin pris.

Kirkerommet er det viktigste rommet vi har, og jeg synes det er viktig at det er så vakkert og verdig som mulig. Jeg håper den planlagte fornyelse vil forsterke dette.

Preken: Herrens forklarelse

De tre mest sentrale apostler, Peter, Jakob og Johannes, får se Jesu sanne skikkelse i et kort glimt. Det er Guds lys som forvandler hans skikkelse og som stråler gjennom hans ansikt og gjør klærene ”skinnende hvite”. Moses og Elija er tilstede som sannhetsvitner som understreker det Herren har sagt om Gud at Han er de levendes Gud. Det er oppstandelsens sannhet og himmelens virkelighet som skinner gjennom her, uten at apostlene på dette tidspunktet har mulighet til å begripe det.

Peter forstår at det er noe overjordisk de er vitner til og uttrykker et ønske om å få bli i denne tilstanden. Han vil gjerne bygge hytter … han forstår ikke at det han er vitne til er en tilstand han ikke kan leve i her i dette livet. Det er et glimt inn i en kommende fremtid. Les videre

Hostier – Søndagsbladet 060817

Kjære menighet,

nylig har det vært skrevet i nyhetene om at Vatikanet ikke godkjenner glutenfrie hostier til kommunionen. Dette er i grunnen ingen nyhet, for det har alltid vært slik. Av hensyn til personer som ikke tåler gluten, er det derfor mulig å bruke glutenfattige hostier. Disse har vi tilgjengelig hos oss. For å være sikker på at hostiene er korrekte, kjøper vi dem fra en tysk hostiefabrikk som er katolsk og som er kjent med forskriftene i Kirken.

Kirkens posisjon er at materien man bruker til kommunionen, brød eller vin, må være naturlige og reelle. Tar man bort gluten helt, er det ikke lenger helt og fullt et brød og da vil ikke hostien kunne forvandles til Kristi Legeme. Det samme gjelder vinen. Er det ikke ekte og ren vin, blir ikke vinen forvandlet til Kristi Blod. Prester som har alkoholproblemer kan med tillatelse fra biskopen få bruke druemost, som er en gyldig materie. Troende som ikke en gang kan tåle de glutenfattige hostiene, kan motta kommunionen i vinens skikkelse fra kalken. Troende som vil motta de glutenfattige hostiene, må melde seg for presten slik at han vet det til kommunionen. Les videre

Preken – Olsok 2017

De offisielle Olavsfestdagene i Trondheim har et meget omfattende program. Riktignok er det meste kultuelt og bare noe er religiøst. Men da jeg så programmet, reagerte jeg på et tema som ble holdt som Vestfrontmøtet i går: Olav den hellige – et idol for vår tid? Heldigvis med et spørsmåltegn. Fordi spørsmålet kan svares med nei på noen områder av Olavs liv, mens man kan svare ja på andre områder. Samtidig er det klart at meget fra hans tid er fjernt for oss nå.

Er det helligheten de søker å nærme seg, er det viktig å understreke at Kirken ikke har erklært ham hellig på grunn av hans liv eller livsførsel, men på grunn av de mange jærtegn etter hans død som Kirken alltid har forstått som Guds bekreftelse av helligheten i måten Olav gav sitt liv på. Helligheten ligger i hans offer som lener seg opp til Kristi offer. Olav forstod at han måtte gi sitt liv for at Kristi sak skulle vinne i Norge. Det er der helligheten hans ligger og heri kan man finne et idol for vår tid. Viljen til å gi sitt liv for Kristus, noe mange kristne gjør den dag i dag på flere steder i vår verden. Les videre

Olav – Søndagsbladet 300717

Kjære menighet,

i dag deler jeg med dere noe av det som står skrevet om den hellige Olav på det norske Wikipedia. Om Olavs familie skrives det: «Theodoricus monachus skrev at Olav var sønn av Harald Gudrødsson og Åsta. Heimskringla angir at Olav var sønn av Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter.

Alle de kjente sagaene angir at han var tippoldebarn av Harald Hårfagre på farssiden. Olavs far Harald Grenske var sønn av Gudrød Bjørnsson. (Theodoricus monachus skrev at Olavs farfar het Gudrød Syr.) Gudrød skal ha vært sønn av Bjørn Farmann, Harald Hårfagres sønn. Knytningen mot Harald Hårfagre er svært tvilsom. Det å stamme fra Harald Hårfagre var politisk opportunt: det ga arverett til kongemakten. Å ha Harald Hårfagre som oldefar ga uendelig mye mer legitimitet til et maktprosjekt, enn å stamme fra en tilfeldig småkonge. Det er mer enn sannsynlig at mange av de slektslinjene som senere tiders høvdinger viste til, hadde blitt redigert av hensyn til dette. Det kan reises berettiget tvil om kongene Olav TryggvasonOlav Haraldson og Harald Hardråde var etterkommere til Harald Hårfagre. Les videre