Kristi legemes fest – Søndagsbladet 110617

Kjære menighet,

vi befinner oss i en tid av kirkeåret med en god del fester etter hverandre i kjølvannet av påsketiden og pinsen. Denne søndagen feirer vi Gud i seg selv i Den hellige Treenighet. Den neste søndagen feirer vi Guds hengivelse av seg selv til menneskene i Høytiden for Kristi Legeme og Blod. Fredagen deretter feires så Kristi Hellige Hjerte, mens lørdagen feires Maria hellige hjerte.

Men i mange katolske land feires Kristi Legeme og Blod på torsdag i stedet for søndag. Da er det en helligdag i landet. I Polen feires det torsdag, så derfor feirer våre polske trosfeller det også på torsdag hos oss. Men de vil også delta ved vår feiring på søndag. Kristi Legeme og Blod er så viktig en høytid at man gjerne kan feire den to ganger. Les videre

Kardinal – Søndagsbladet 040617

Kjære menighet,

den 21. mai ble Den katolske kirke overrasket ved at pave Frans utnevnte fem nye kardinaler. Navnene ble lest opp i talen etter angelusbønnen. En av de nye kardinalene er den svenske biskopen Anders Arborelius. Dette kom helt overraskende på ham, slik han fortalte det i et intervju i Sverige. Han sa at da han ble biskop, ble han i det minste spurt. Men kardinalutnevnelsen kom helt uventet.

Men hvem er det fire andre Paven har valgt? I San Salvador i El Salvador ble hjelpebiskop Gregorio Rosa Chávez kardinal og ikke stedets erkebiskop. Dette kan synes underlig. Men dette er på linje med Pavens tanker at man ikke uten videre kan forvente seg å bli kardinal fordi man blir erkebiskop på et sted hvor erkebiskopen vanligvis blir kardinal. Når man så får vite at hjelpebiskopen arbeidet nært sammen med den salige erkebiskop Oscar Romero som ble skutt og drept i 1980 mens han feiret messen. Romero var den type hyrde pave Frans ønsker i Kirken i en fattig kirke for de fattige. Les videre

Holmsbu – Søndagsbladet 280517

Kjære menighet,

det er hyggelig når man får mulighet til å bli kjent med nye steder. Det er mange steder i vår nærhet som jeg ennå ikke kjenner. Takket være en hyggelig invitasjon fikk jeg i går mulighet for første gang å besøke Holmsbu ved sydenden av Hurum. Et vakkert sted med mange hvitmalte trehus som vekker minner til mine tid på Sørlandet.

Vi parkerte ved en berømt 500 år gammel eik som er blitt malt mange ganger og som jeg forsøkte å fotografere fra noen vinkler. Utfordringen i vår tid er å få tatt bilder uten lyktestolper, ledninger og/eller biler. Men jeg tror det lykkes. Uansett et imponerende og vakkert tre. Les videre

Fagre nye verden? – Søndagsbladet 210517

Kjære menighet,

nylig avsluttet jeg Aldous Huxleys «Fagre nye verden» i den nye oversettelsen på norsk. Jeg hadde lest den tidligere på engelsk. Jeg synes det er en god bok som fortsatt er meget aktuell i sin fremtidsvisjon selv om den er skrevet i 1932. De siste debatter om fostre med Dows-syndrom satt i gang av Sterri, eller om menneskeverd, viser at Huxley så farene når mennesket vil perfeksjonere seg selv og ikke godt seg som det er. I bunnen ligger det et ønske om å skulle spille gud i skaperverket, samtidig som det viser at ironien om Adam og Evas fall for fristelsen til å erkjenne som Gud i Det gamle testamentet, er like aktuell fortsatt. De erkjente bare at de var nakne, blottstilt overfor hverandre og overfor Gud.

Veien til sorteringssamfunnet som Huxley så godt utmaler ut fra hans samtids muligheter, er en vei vi har begynt å gå. Også «idealene» om å forandre på kroppen (dersom de da ikke dreier seg om nødvendige kosmetiske inngrep etter ulykker) og lage «skjønnhet», ligger i samme gate. Les videre

Fátima – Søndagsbladet 180517

Kjære menighet,

i går, på den 13. mai, var det 100 år siden Maria åpenbarte seg for tre barn ved Fátima i Portugal. Dagen var en søndag da den ti år gamle Lúcia Santos og hennes to ynge søskenbarn, Jacinta Marto og Francisco Marto, gjette sauer på et område kjent som Cova de Iria, tre kilometer fra Fátima. De så en kvinneskikkelse som «strålte klarere enn solen» som svevde over bakken. Skikkelsen fortalte at hun ville åpenbare seg på samme sted den 13 hver måned, seks måneder på rad. I disse åpenbaringene oppfordret hun barna til å gjøre bot og å ofre for å frelse syndere. Barna fikk også beskjed om å be rosenkransen hver dag. Denne bønnen er nøkkelen til både personlig fred og verdensfred ifølge åpenbaringen. Barna fikk også del i tre hemmeligheter.

Ryktene om åpenbaringene spredte seg raskt og tusenvis av mennesker begynte å strømme til Fátima. Herredsfogden prøvde å hindre dette, men det lot seg ikke stoppe. I tiåret etter hendelsene ble Cova da Iria besøkt av to millioner pilegrimer. Et kapell ble reist av lokalbefolkningen. Les videre

Damian – Søndagsbladet 070517

Kjære menighet,

onsdag feirer vi minnedagen for den hellige pater Damian de Veuster SSCC. Engang sa Mahatma Gandhi dette om ham: «Politikkens og pressens verden kjenner bare få helter som kan sammenlignes med Molokais pater Damian. Det er en lønnsom anstrengelse å søke kilden, hvor slikt heltemot har sin opprinnelse.»

Damian ble født den 3. januar 1840 i landsbyen Tremelo i Belgia. I 19 års alderen trådte han inn i vår orden. Året etter avla han sine evige løfter. Damian ønsket å virke i misjonen og fikk dra til Hawaii. Den 21. mai 1864 ble han presteviet av biskop Maigret SSCC i Honolulu. Les videre

Preken: 4. søndag i påsketiden – år A

Foran oss alle ligger en ukjent framtid. Ingen av oss vet hva morgendagen vil bringe. Men i dagens evangelium møter vi en som kjenner framtiden og som ønsker å lede oss gjennom livet.

Jesus kaller seg her for den gode hyrden. Altså ikke bare en god hyrde, men den beste som finnes.

På gresk finnes det to ord for god. Det ene betyr god i moralsk forstand, det andre betyr også vakker, vel skikket til. Det er det siste ordet som er brukt her. Ingen er så godt skikket til å være hyrde som Jesus. Det første han sier om seg selv er: ”Jeg gir mitt liv for fårene” Les videre

Førstekommunion – Søndagsbladet 300417

Kjære menighet,

i går feiret vi Førstekommunion på norsk i menigheten. 26 barn mottok Herrens legeme for første gang. De var blitt godt forberedt på denne store dagen og det var fint å se hvordan de gledet seg til dette første dype møtet med Herren.

Det er kjernen i vår kirkens virksomhet at Herrens legeme og blod blir tilgjengelig i det forvandlede brødet og den forvandlede vinen. Dette er et stort mysterium som Gud gir oss del i. Samtidig viser det oss på hvilken genial måte Gud har gjort seg selv tilgjengelig for de troende. Skaperen gir seg til skapningene. Les videre