Epifani – Søndagsbladet 070118

Kjære menighet,

julebudskapet om Frelserens fødsel er til å begynne med begrenset til få mennesker. Hyrdene på markene ved Betlehem hadde vært de første som kom til Messias, den nye kongen.

Men julebudskapet gjelder ikke bare for Israel men skal være for hele verden. Det er det vi feirer med dagens fest: Guds åpenbaring i verden er beregnet for alle, spesielt også til hedningefolkene som ikke hadde fått noe forvarsel slik som jødene hadde fått det. Noen «stjernetydere fra landene i øst», er de første fra andre folk som kommer for å hylle Herren. Vi kan anta at de har et følge av mennesker med seg. Les videre

Temperatur 2017

NASA har offentliggjort at 2017 er det nest varmeste året målt til nå. Det er oppsiktsvekkende i og med at det ikke var noe El Niño fenomen i fjor. Kurven under viser dette godt. 2015 og 2016 satte nye rekorder med El Niño fenomenet. Men 2017 uten fenomenet har klart å bli varmere enn 2015. Dette er meget foruroligende og forskere tror at vi har kommet på et nytt og høyere nivå med temperaturer.

Temperatur 2017

Det er også nå kommet for en dag at oljeselskapene i USA ble advart mot økte CO2-utslipp da man feiret 100 år for oljens første funn i 1959.

Les videre

Nyttårshilsen – Søndagsbladet 311217

Kjære menighet,
i morgen begynner det nye året 2018. Ved overgangen til et nytt år, tenker vi gjerne både bakover og fremover. Ser vi bakover, oppdager vi sikkert både positive og negative ting som har preget året på forskjellige måter. Det er slik det menneskelige livet ofte er. Med årene kan vi dette mer med ro, fordi vi lærer at vi ikke kan styre livet helt som vi ønsker. Det må forbli en åpenhet for det uventede og hvor vi kan spørre oss om vi kan finne Guds spor i det som skjer i vårt liv. Det nye året vil sikkert gi oss muligheter for det. Samtidig er det godt å se det vi kan være takknemlig for i året som er gått, men også se hvor vi kan lære av det som er skjedd. Livet er og forblir en vei mot et mål som er Gud selv. Noe Gud ønsker vi lærer på veien er å slippe taket. Til slutt dreier det seg om den endelige overgivelsen til Gud ved å slippe taket i alt det herværende og gå inn i det som Gud har forberedt for oss.
Vi prester ønsker dere alle et velsignet godt nytt år 2018!

Julegudstjenester i menigheten 2017

Mariakirken: Nyveien 17, 1369 Stabekk

På norsk:

24. desember: 4. adventsøndag           kl. 11.00 høymesse
24. desember: julaften                          kl. 16.00 barnegudstjeneste
24. desember: julenatt                          kl. 23.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                kl. 11.00 høymesse
26. desember: hellige Stefan                kl. 11.00 sangmesse
27. desember: hellige Johannes           kl. 18.30 messe
28. desember: de uskyldige barn         kl. 18.30 aftenmesse
29. desember: (Thomas Becket)          kl. 18.30 messe
30. desember: juleoktaven                   kl. 10.00 messe
31. desember: den hellige familie         kl. 11.00 høymesse
31. desember: nyttårsaften                   se Kristi Freds kirke; Eikeli
01. januar: Guds hellige mor Maria       kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 18.00 aftenmesse på Eikeli
08. januar: Herrens dåp                        kl. 18.30 messe

På polsk:

24. desember: 4. adventsøndag            kl. 09.00 messe
24. desember: 4. adventsøndag            kl. 14.00 messe
24. desember: julaften                           kl. 21.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                 kl. 09.00 messe
25. desember: første juledag                 kl. 14.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 09.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 14.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 09.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 14.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 09.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 14.00 messe
06. januar: Herrens åpenbaring              kl. 18.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 09.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 14.00 messe

Kristi Freds kirke på Eikeli, Veståsen 18, 1362 Hosle

På engelsk:

24. desember: 4. adventsøndag             kl. 09.30 messe
24. desember: julaften                            kl. 15.00 barnemesse (14.30 Christmas carols)
25. desember: første juledag                  ingen messe: se Stabekk
31. desember: den hellige familie           kl. 09.30 messe
31. desember: nyttårsaften                     kl. 18.00 nyttårsgudstjeneste
01. januar: Guds hellige mor Maria        ingen messe: se Stabekk
07. januar: Herrens åpenbaring              kl. 09.30 høymesse

Diverse – Søndagsbladet 101217

Kjære menighet,

i år har vi den spesielle situasjonen i kalenderen at den fjerde søndagen i advent og julaften er samme dag. Det gir en egen utfordring for messene den dagen. Barnemessen som tradisjonelt har pleid å være kl. 15.30 må i år være kl. 16.00 av hensyn til den polske messen kl. 14.00. Så det er messe på polsk kl. 09.00, på norsk kl. 11.00, på polsk kl. 14.00, barnemesse kl. 16.00, polsk julenattmesse kl. 21.00 og norsk julenattmesse kl. 23.00 den søndagen.

Men messen om morgenen på engelsk kl. 09.30 på Eikeli er etter samråd med medlemmene i menighetsrådet fra Eikeli avlyst søndagen. Der blir det som vanlig Christmas Carrols kl. 14.30 og deretter barnemesse kl. 15.00. Det blir heller ingen messe kl. 09.30 første juledag. Les videre

Adventsaksjon – Søndagsbladet 031217

Kjære menighet,

i dag begynner advent og som så mange år tidligere, har Norges Unge Katolikker igjen en adventsaksjon i samarbeid med Caritas Norge. I år er temaet «Trygg mat for en sikker fremtid på Sri Lanka». Bakgrunnen for aksjonen er de mange ødeleggelser Sri Lanka har vært utsatt for gjennom årene. Den 30 år lange borgerkrigen i landet kostet rundt 100.000 mennesker livet. I tillegg ble landet rammen av den store tsunamien for noe over ti år siden. Denne førte til at den sosiale og økonomiske situasjonen i landet ble forverret og særlig de fattige ble hardest rammet.

Caritas har prosjekter som arbeider med å forbedre denne situasjonen. De arbeider for å mobilisere lokalsamfunn og forme selvhjelpsgrupper. Disse gruppene styrkes innen ledelse, økonomistyring, gruppedynamikk og motiverer dem til å starte sine egne økologiske grønnsakshager – «hjemmehager». Det inkluderer også 52.000 skolebarn som skal få næringsrik mat så de kan fullføre utdanningen sin og få seg en jobb. Les videre

Ettertanke

Av og til kan det skje at jeg skriver og publiserer noe, uten at konsekvensene er tenkt tilstrekkelig igjennom og/eller at jeg ikke har anstrengt meg nok for å få frem de nødvendige fakta i en sak. Dette beklager jeg på det sterkeste. Det har ikke vært min intensjon eller ønske å såre eller krenke noen. Om min manglende gjennomtenkning av en sak kan ha ført til det, unnskylder jeg meg på det dypeste.

Rettssaken – Søndagsbladet 261117

Kjære menighet,

i uken som gikk ble straffesaken mot bispedømmet og dets tidligere økonom ført i Oslo Tingrett. Jeg har ikke vært tilstede noen av dagene, men jeg har fulgt referatene i Vårt Land og i Klassekampen. Forsvarerne påstår full frifinnelse av begge, aktor påstår et år og seks måneders fengsel, hvorav seks måneder betinget, for økonomen og en bot på fem millioner kroner for bispedømmet. Dommen kan visst forventes om en to ukers tid.

Jeg synes fortsatt det er ubegripelig at man ikke for lengst sluttet med den tvilsomme medlemsregistreringen etter de mange advarsler som ble gitt i saken. Selv har jeg aldri vært for den måten det har vært gjort på. Innledningsvis ble mulige antatte katolikker spurt. Men jeg vet ikke når man gikk fra å spørre, til bare å registrere rått fra lister uten å forhøre seg. Så vidt meg bekjent må metoden være utviklet for minst ti år siden eller tidligere. Da jeg ble sogneprest i St. Olav august 2009, gav jeg sekretæren beskjed om at vi bare registrerer dem vi har kontakt med. Den gangen uttrykte jeg allerede bekymring for at vår registrering vil føre til problemer med myndighetene. Den samme instruksen har jeg også gitt her på Stabekk. Les videre