Kirkerommet – Søndagsbladet 191117

Kjære menighet,

nå er arbeidet i kirken kommet så langt at vi igjen kan bruke kirkerommet. Det er jeg meget gld for. Dessverre fikk vi en søndag mer i menighetssalen enn det som var planlagt, men nå er vi på plass igjen. Det er ikke alltid at det er mulig å få tidsskjemaer til å holde hele veien gjennom et prosjekt.

Men det elektriske arbeidet er ikke helt avsluttet ennå. Lampene til svalgangen under kirken er ennå ikke levert. Jeg håper det vil skje denne uken. Les videre

Eikeli – Søndagsbladet 051117

Kjære menighet,

det er ikke alltid så lett å planlegge livet. Det har lenge vært tenkt at den nye menigheten på Eikeli skulle opprettes den første søndagen i advent i år. Opprinnelig hadde jeg planlagt å reise to uker på ferie i overgangen november – desember. Men i gjennomgangen av programmet i menigheten ble det klart at jeg burde være tilstede ved seremonien for opprettelsen og innsettelsen av sogneadministratoren. Jeg flyttet derfor ferien frem til de to siste ukene av oktober. Samtidig regnet jeg med at ombygningen av strøm, lys og tak i kirkerommet ville vært ferdig før jeg dro.

Men nå ble arbeidet i kirkerommet forskjøvet delvis til tiden jeg skulle være på ferie. Heldigvis er dette arbeidet helt i rute etter at det kom i gang og jeg håper vi kan ferie messen i kirkerommet igjen som planlagt den kommende søndagen. Les videre

Belysning – Søndagsbladet 151017

Kjære menighet,

nå er arbeidene godt i gang med strøm og lys i menighetssalen. I tillegg får vi et riktig brannvarslingsanlegg i kirkerommet og i menighetssalen. Det blir koblet sammen med anlegget som allerede befinner seg i Villa Maria. Gjennom nytt strømanlegg og brannvarslingsanlegg høyner vi sikkerheten i kirkebygget.

Planene for selve gjennomføringen i kirkerommet begynner nå å komme på plass. Arbeidene der er satt til å begynne mandag den 23. oktober. Det vil si denne og neste søndag kan vi ennå bruke kirkerommet til messer. Men den 23. blir det bygget opp et stillas i kirkerommet. Dette er beregnet til å ta to dager. Stillaset vil gjøre det mulig for de arbeidende å komme frem overalt på en sikker måte og er påkrevet. Det vil også bli satt opp et stillas ved tårnet for å skifte belysningen i det. En storm for et par år siden «slukket» lampene der for godt. Les videre

Sølibat – Søndagsbladet 081017

Kjære menighet,

for ikke så lenge siden oppfordret biskopene i Irland prestene som har barn å ta på seg det ansvar de har som fedre og ikke svikte sine barn. Dette er også noe pave Frans er enig i. Det har nok til alle tider skjedd at enkelte prester ikke har oppfylt løftet de har gitt om sølibat og kyskhet helt og fullt. I noen tilfeller har det ført til farskap. Men det har vært sjelden at prester av den grunn har gått ut av prestestanden. I grunnen fører det til en falskhet i livet til presten å ikke ta på seg ansvaret for ens handlinger, men å overlate kvinnen og barnet til seg selv.

Dette fører igjen til at noen mener at sølibatet i Kirken bør oppheves. Men jeg tror ikke at enkeltes feil skal være grunn for en slik prinsipiell forandring. Noen tanker fra en kronikk jeg skrev om sølibatet, vil jeg dele med dere: Les videre

Pave Frans – Søndagsbladet 011017

Kjære menighet,

nylig lastet jeg ned et relativt tykt tidsskrift fra Colombia som et PDF-dokument. Tidsskriftet heter «medellín» og gis ut av den latinamerikanske bispekonferanse CELAM. Nummeret er 168 fra mai til august i år og har tittelen: «Francisco ¡Tú eres Pedro!» (Frans, du er Petrus!). I en serie artikler tar det for seg pave Frans virke som pave og hans teologi. Det er viktig lektyre for det gjør det mulig for oss å forstå Paven i riktig sammenheng. Til nå har jeg fått lest noen av artiklene fra de nesten 300 sidene som omhandler temaet på spansk eller portugisisk.

Så langt forstår jeg at det er avgjørende å forstå at pave Frans står helt på Det annet Vatikankonsils grunn. Konsilet ble nok tatt bedre i mot i Latinamerika enn i Europa. Med hans bakgrunn fra Argentina er det forståelig at han legger vekt på konsilets lære om Guds folk. På høyskolen der han var rektor, er en av Latinamerikas ledende filosofer på dette spørsmålet, Scannone. De har sikkert snakket meget om dette i årenes løp. Les videre

Caritas – Søndagsbladet 240917

Stopp flukten fra sulten –  Appell til Caritas-søndag 24. september 2017

«Gå nå hjem, spis festmat og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for» – Nehemiah 8:10.

I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge! Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

Den 29. september har Kirken tradisjonelt feiret høsttakkefest i forbindelse med Mikkelsmesse. Derfor oppfordrer vi til å feire høsttakkefest –  i takknemlighet for at vi kan spise oss mette hver dag – og i solidaritet med våre brødre og søstre som ikke er like heldige. I mange av verdens hjørner er innhøstingen hardt arbeid, og høsttakkefesten derfor svært viktig. Pave Frans ønsker en større bevissthet om vårt felles ansvar for jorden og våre medmennesker. Ved å feire jordens gaver med særlig takknemlighet, kan vi få inspirasjon til å dele av vår overflod med «dem som ingen dekker bord for», slik det står i Nehemjas bok. Les videre

Kors – Søndagsbladet 100917

Kjære menighet,

på torsdag den 14. feirer Kirken Korsets opphøyelse. Herren har sagt at vi må ta opp vårt kors og følge Ham. Veien til vår egen oppstandelse går også gjennom et kors, det korset som er vårt. Et kors som på ingen måte kan sammenlignes med Herrens kors. Hans var meget tyngre.

For Herrens kors er ikke bare den grusomme torturen og lidelsen Han ble utsatt for, slik bilder og filmer har forsøkt å fremstille det. Nei, Han går inn i det dypeste mørke, inn i den største avstand fra Gud Fader, at Han som Guds Sønn kan rope: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har Du forlatt meg?” Her lider Sønnen menneskenes og verdens synd helt ut. Og ikke bare den synd han har møtt i øyeblikket, nei, all synd før og etter, til alle tider, lastes på Ham i korsfestelsen. Hele verdens elendighet og synd samles inn i dette punktet i hele skaperverkets historie. Alle perversjonene til en menneskehet som ikke åpner seg for Guds kjærlighet og virkelighet. Alt lider Herren, helt og holdent. Les videre

Valg – Søndagsbladet 030917

Kjære menighet,

nå nærmer det seg snart et nytt Stortingsvalg. Som kristne er vi kalt til å være delaktige i de politiske prosesser ved å avgi vår stemme. Kirkens sosiallære gir oss mange momenter som er viktige i den politiske tenkningen.

Kirkens sosiallære er læren om mennesket, samfunnet, økonomi og politikk ut ifra et katolsk ståsted. Når man bygger opp et samfunn er det viktig å understreke at den sosiale rettferdigheten ikke kan bygges opp bare ved hjelp av lover. Det avgjørende er den sosiale holdningen. Men sosiallæren vil ikke gi oppskriften til hvordan ting skal gjøres, men vil formidle de sosiale grunnverdiene og moralske normene for det sosiale samlivet i sannhet, kjærlighet og rettferdighet. Les videre