Diverse – Søndagsbladet 170917

Kjære menighet,

førstkommende lørdag arrangerer vi en pilegrimsvandring i menigheten. Denne gangen skal vi gå fra vår Kristi Freds kirke på Eikeli til Stabekk. Vi kommer ikke til å gå langs hovedveiene, men vi vil benytte mindre veier og stier som gjør det mulig for oss å vandre uten noe særlig forstyrrende biltrafikk. Vi begynner i kirken på Eikeli klokken 11.00 med en kort andakt og utsendelse før vi går avgårde sammen. På veien er det en eller to stopp. Når vi er kommet frem til Mariakirken på Stabekk, feirer vi en messe kl. 13.00. Deretter serveres det et pilegrimsmåltid nede i menighetssalen under kirken. Vi håper på bra vær og at mange vil ta del i dette arrangementet i menigheten.

Når jeg nevner menighetssalen, vil jeg gjøre oppmerksom på at snekkerne har allerede tatt ned de gamle platene i taket. De nye er levert, men intet kan monteres før elektrikerne har lagt nye kabler og montert de nye lampene. Dessverre er det per dato ennå ikke helt klart når de videre arbeidene kan begynne da leveringen av lampene ikke er helt klare. Vi vet heller ikke hvor lang tid det tar å forberede det nye taket i kirkerommet og når det kan leveres. Dessuten er det uklart i dag når den nye lysekronen over alteret kan leveres. Så vi må nok være tålmodige en tid fremover.

Det er en spesiell ting jeg gjerne vil få gjøre oppmerksom på. Av og til finner vi utenlandske mynter i kollekten eller blant lyspengene. Disse kan ikke veksles og er dermed ikke noe bidrag til kirken. Et par valutaer kan vi prester en gang i mellom kjøpe når vi reiser. Men meget stammer fra en rekke land fra hele verden. Ingen banker vil ta dem i mot. Det samme gjelder i grunnen utenlandske sedler som det sjelden lønner seg å veksle. I årenes løp (fra langt tilbake) er det blitt så meget at vi har mynter i «bøtter og spann». Men jeg opplever til og med å få utgåtte norske mynter. Disse kan heller ikke brukes til noe. Så dersom man ønsker å bidra til kirkens økonomi med kontanter, så må det være norske mynter og sedler. Men da kontanter ikke lenger er så vanlig å ha med seg, bør vi nok i nærmeste fremtid innføre alternative betalingsformer, som f.eks. Vipps.

I går, lørdag, deltok jeg i et panel i en filosofisk kafé i Slemmestad kirke. Temaet var lys på bakgrunn av den aktuelle Factory Light festivalen der. Vi var en fysiker, en kunster, en hindu og meg som kristen representant. Etter innledende indisk inspirert musikk, var det vår tur. Stedets sogneprest fra Den norske kirke ledet debatten og hadde forberedt mange spørsmål. Rundt 30 kom for å høre på oss. Det ble interessant og vår diskusjon varte i en times tid. Men det ble en diskusjon uten kontroverser. Lys er jo noe positivt for alle.

Jeg fikk blant annet sagt at gjennom Kristus skinte det et guddommelig lys på forklarelsens berg og videre fikk jeg om Kristi stadfestelse av av vi er verdens lys, altså at det er en indre sannhet vi bærer med oss siden dåpen og som vi kalles til å virke gjennom oss i vårt kristne liv. I en annen sammenheng fikk jeg også snakket kort om Johannes av Korsets mørke natt. Den løste seg opp for ham da han innså at det dype mørket han erfarte var det nærmeste han kunne komme til Guds himmelske lys. Så vi var innom både fysisk og metafysisk lys. Noe jeg likte var at fysikeren brukte ordet skapelse i forbindelse med Big Bang og det fysiske lysets tilblivelse. Kunstneren hadde med et maleri som var hengt opp bak oss og som nettopp ønsket å fremstille det indre lysets betydning for personen. I hinduismen er også lyset av viktig betydning.