Kvinnelige katolske prester?

Nylig ble en norsk katolsk kvinne «ordinert» til prest i Trondheim. Det har avfødt forskjellige reaksjoner i medier og sikkert også andre steder. Jeg vil forsøke å belyse problemstillingen ut fra et teologisk ståsted.

En ting man må være klar over er at en slik ordinasjon ikke har noen virkning i personen. Kun menn kan ordineres til prester og kun da skjer vesenforandringen i personen ved Den hellige Ånds virke som gjør det mulig at f.eks. brød og vin forvandles til Kristi Legeme og Blod i messen, igjen ved Den hellige Ånds virke. Dette vil ikke skje i dette tilfellet. Det samme gjelder for de andre sakramentene. Derfor blir denne kvinnens «prestetjeneste» bare en simulering og ekskommunikasjonen hun selv her valgt ved å la seg ordinere er korrekt stadfestet. Les videre

Rettssaken

Rettssaken i Tingretten mellom Oslo Katolske Bispedømme (OKB) og Staten er over. Dommeren håper i følge avisen å være ferdig med dommen til 6. januar neste år. Alt etter utgang, er det vel å forvente at den tapende part, enten det blir OKB eller Staten, vil anke saken til Lagmannsretten. Da blir det nok et års tid til neste runde. Muligens havner alt til slutt i Høyesterett. Med andre ord kan denne prosessen ledsage oss i lang tid fremover.

Personlig skulle jeg ønske denne prosessen ikke fant sted. Men et gode ville være om det som synes å være uklart i tolkningen av loven vil finne sin klarhet. Uansett er det opplagt at uavhengig av enhver lovs ordlyd kan ikke personer registreres på en liste uten deres viten og så presenteres for Staten som om de vet at de står på listen. Og spesielt ikke med personnummer. Dette er blitt korrekt hevdet som krenking av personvernet og det forbauser meg at denne siden av saken ikke har vært mer fremme i media. Les videre

Pave Frans’ budskap til Verdens misjonssøndag

Kjære brødre og søstre,

Verdens misjonssøndag 2015 finner sted samtidig med året for det konsekrerte liv, noe som gir en ytterligere stimulans for bønn og refleksjon. Hvis alle døpte er kalt til å vitne om Jesus ved å forkynne troen mottatt som en gave, så gjelder dette særlig for enhver gudviet mann og kvinne, fordi der er en klar sammenheng mellom vigslet liv og misjon. Jesu etterfølgelse som er grunnlaget til fremveksten av vigslet liv i Kirken, er svaret til kallet om å ta sitt kors opp og følge ham, for å etterligne hans hengivenhet til Faderen, hans tjeneste og kjærlighet, for å miste livet for så å finne det på nytt. Siden Kristi hele eksistensen er preget av misjon, så gjelder dette også for menn og kvinner som på en særlig måte følger ham.

Den misjonære dimensjon, som i vesentlig grad tilhører Kirken, er også iboende i alle former for gudviet liv, og kan ikke ignoreres uten å forvrenge og skjemme denne karisma. Misjon handler ikke om proselyttisme eller strategi; misjon er en del av troens «grammatikk», noe uunngåelig for dem som lytter til Åndens røst som hvisker «kom» og «gå ut». Den som følger Kristus må uvegerlig bli misjonær, for han vet at Jesus «går med ham, snakker til ham, puster med han. Han fornemmer Jesus levende nærvær er hos ham midt i misjonsarbeidet «(Evangelii Gaudium, 266). Les videre

Registreringssaken

I Asker og Bærum katolske menighetsblad «Forum» 1-2015, skrev jeg dette i første halvdel av lederen om registreringssaken:

Kjære menighet,

i flere måneder har den såkalte registeringssaken preget vårt bispedømme og oss. Meget har vært skrevet i avisene. Det kan diskuteres hva som har vært riktig og hva som har vært galt i avisenes fremstilling av saken. Men jeg tror det ville være galt å mene at mediene skulle ha en spesiell agenda mot vår kirke. Det tror jeg ikke. Ei heller at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skulle ha det, selv om vi ikke er enige i dennes tolkning av ”Loven om trudomssamfunn og ymist anna”. Jeg er ikke jurist, så jeg vil ikke tillate meg å mene om Fylkesmannen eller OKB har rett i tolkningen. Det vil forhåpentlig tiden vise dersom saken blir tatt inn i rettsvesenet. Les videre

Kronikk om den nye paven

Onsdag aften fikk vi en ny etterfølger av apostelen Peter, klippen som Kristus grunnla Den katolske kirke på. Dette førte til en hektisk medievirksomhet for mange av oss og det er helt greit. Torsdag formiddag ble jeg bedt om en kronikk av NRK. Da jeg skulle til Lillehammer etter lunsj, ble det ikke meget tid, men jeg fikk skrevet dette:

http://www.nrk.no/ytring/lover-godt-for-veien-videre-1.10948704

Pave Benedikts nye Jesusbok

Jeg har lest det tredje bindet i pave Benedikt XVIs bok om Jesus: «Jesus von Nazareth: Prolog – Die Kindheitsgeschichten«. Etter min mening er dette en utmerket bok og den er virkelig lesverdig.

Paven er meget kunnskapsrik og jeg har lært noe nytt hele veien gjennom alle tre bindene. Aldri har Kirken opplevd at en pave har skrevet om de spørsmål som beveger ham i hans personlige tro. Bøkene har han villet skrive som en troende kristen, ikke som pave.

Les videre