Kors – Søndagsbladet 100917

Kjære menighet,

på torsdag den 14. feirer Kirken Korsets opphøyelse. Herren har sagt at vi må ta opp vårt kors og følge Ham. Veien til vår egen oppstandelse går også gjennom et kors, det korset som er vårt. Et kors som på ingen måte kan sammenlignes med Herrens kors. Hans var meget tyngre.

For Herrens kors er ikke bare den grusomme torturen og lidelsen Han ble utsatt for, slik bilder og filmer har forsøkt å fremstille det. Nei, Han går inn i det dypeste mørke, inn i den største avstand fra Gud Fader, at Han som Guds Sønn kan rope: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har Du forlatt meg?” Her lider Sønnen menneskenes og verdens synd helt ut. Og ikke bare den synd han har møtt i øyeblikket, nei, all synd før og etter, til alle tider, lastes på Ham i korsfestelsen. Hele verdens elendighet og synd samles inn i dette punktet i hele skaperverkets historie. Alle perversjonene til en menneskehet som ikke åpner seg for Guds kjærlighet og virkelighet. Alt lider Herren, helt og holdent. Les videre

Valg – Søndagsbladet 030917

Kjære menighet,

nå nærmer det seg snart et nytt Stortingsvalg. Som kristne er vi kalt til å være delaktige i de politiske prosesser ved å avgi vår stemme. Kirkens sosiallære gir oss mange momenter som er viktige i den politiske tenkningen.

Kirkens sosiallære er læren om mennesket, samfunnet, økonomi og politikk ut ifra et katolsk ståsted. Når man bygger opp et samfunn er det viktig å understreke at den sosiale rettferdigheten ikke kan bygges opp bare ved hjelp av lover. Det avgjørende er den sosiale holdningen. Men sosiallæren vil ikke gi oppskriften til hvordan ting skal gjøres, men vil formidle de sosiale grunnverdiene og moralske normene for det sosiale samlivet i sannhet, kjærlighet og rettferdighet. Les videre

Mer praktisk – Søndagsbladet 270817

Kjære menighet,

på fredag hadde jeg en samtale med Paul Bø, daglig leder i Inclusion AS. Hans firma arbeider med å kurse innvandrere som ønsker å etablere en virksomhet i Norge. Dette ligner noe på tilbudet vi fikk fra Asker kommune i fjor. Har har samarbeidet med dem som stod bak det prosjektet.

Kurset gir innvandrere en innføring i alle regler og forskrifter ved det å etablere et firma i Norge. Kurset er gratis og det finner sted den 20. september i Asker og den 22. november i Bærum. Jeg har hengt opp informasjon om dette på oppslagstavlene. Les videre

Fotografering – Søndagsbladet 200817

Kjære menighet,

jeg fotograferer fortsatt. Riktignok er det lenge siden jeg har lagt ut nye bilder på min egen fotonettside. Det skyldes at det er en relativt tungrodd prosess og som krever sin tid. Men mangelen på nye bilder der skyldes ikke manglende fotografering.

Jeg har alltid med minst et kamera når jeg reiser. Det er jo selvfølgelig et i telefonen, men jeg har gjerne med et større kamera ved siden av som gir bedre fotografiske muligheter. Ofte er det et kompaktkamera med zoom, men av og til også et systemkamera med utskiftbar optikk. Les videre

Preken: 20. søndag i kirkeåret

En kananeisk kvinne fra egnen hvor Jesus befinner seg, kjenner ham igjen. Selv om hun er hedensk, bruker hun hans riktige tittel: ”Herre, du Davids sønn”. Hun ber utrettelig om at Herren skal befri hennes datter som er plaget av demoner. Men han reagerer ikke. Han er bekymret for sitt eget folk som han er blitt sendt til av Faderen. Han er plaget av at hans sendelse til Israel ikke er blitt anerkjent og tatt imot. Hvor mange tegn hadde han ikke allerede virket? Han ble ikke akseptert. Han ble ofte misforstått og bare sett på som en mirakelmann som kan helbrede syke. De som var kjent med skriftene og som derfor egentlig burde forstått hvem og hva han er, så på ham som en som stifter uro og skaper uorden.

Herren tenkte nok ved seg selv: ”hvordan skal mine landsmenn begripe at våre fedres Gud er nådig og barmhjertig, at han opphøyer de ringe og redder synderne?” Så han svarer ikke den hedenske kvinnen men lar henne være. Les videre

Preken: Maria opptagelse i himmelen

I vår tid er der mange som mener at vi lever i den siste tiden. For noen blir denne følelsen utløst av miljøproblemene, for andre er de alle de nye og uoversiktlige politiske utviklingene, akkurat nå aktualisert med truslene mellom USA og Nord-Korea, eller for andre er det overgangen til «New age»: uansett er det mange som lever i bevisstheten om at vi går store forandringer i møte og ser skremmende fremtidsperspektiver. I en slik tid er de kristne kallet til å tyde sitt liv og historie ut ifra Guds åpenbaring.

Dagens fest for Marias opptagelse i himmelen gir henvisninger til en slik tolkning av livet. Det dreier seg ikke bare om hennes person og hennes enestående kall. I hennes skikkelse blir noe av Guds historie med sin verden synlig og dermed også noe av ethvert menneskes historie og bestemmelse. Ved å feire hennes fullendte liv kan vi også lære noe om vår egen livsvei. Les videre

Strøm og lys – Søndagsbladet 030817

Kjære menighet,

det planlagte arbeidet med ny strøm og ny belysning i kirken og i menighetssalen under, er dessverre ennå ikke kommet i gang. Det vil nok ta noe tid til ombyggingen begynner. En grunn til dette er at de nødvendige lamper som må bestilles, ikke er blitt produsert i fellesferien. Et overslag tilsier at alt arbeidet med alt nødvendig teknisk material, vil komme på i overkant av 1,2 millioner kroner. Heldigvis har vi midler til dette.

En annen grunn til at det blir forsinket, er forslaget fra arkitekten å gjøre noe med taket i kirkerommet. Platene som er der i dag, er ikke så veldig pene akkurat. For å gi rommet et penere utseende, er et forslag å dekke hele taket på innsiden med en spesiell duk. Et firma kommer i morgen, mandag, for å se på muligheten. Det betyr at en duk strekkes rett og slett over de nåværende platene, uten at de behøver å tas vekk. Antageligvis vil dette forbedre akustikken noe. Dessuten gir det en bedre refleksjon fra belysningen som skal lyse opp taket. Den samme teknikken er brukt i operaen i Oslo. Dette vil selvfølgelig også ha sin pris.

Kirkerommet er det viktigste rommet vi har, og jeg synes det er viktig at det er så vakkert og verdig som mulig. Jeg håper den planlagte fornyelse vil forsterke dette.

Preken: Herrens forklarelse

De tre mest sentrale apostler, Peter, Jakob og Johannes, får se Jesu sanne skikkelse i et kort glimt. Det er Guds lys som forvandler hans skikkelse og som stråler gjennom hans ansikt og gjør klærene ”skinnende hvite”. Moses og Elija er tilstede som sannhetsvitner som understreker det Herren har sagt om Gud at Han er de levendes Gud. Det er oppstandelsens sannhet og himmelens virkelighet som skinner gjennom her, uten at apostlene på dette tidspunktet har mulighet til å begripe det.

Peter forstår at det er noe overjordisk de er vitner til og uttrykker et ønske om å få bli i denne tilstanden. Han vil gjerne bygge hytter … han forstår ikke at det han er vitne til er en tilstand han ikke kan leve i her i dette livet. Det er et glimt inn i en kommende fremtid. Les videre