Klima – Søndagsbladet 230717

Kjære menighet,

rundt denne tiden for 30 år siden kjøpte jeg og leste Frederic Vesters «Neuland des Denkens – Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter» (Tenkningens nye land – fra den teknokratiske til den kybernetiske tidsalder). Vester levde fra 1925 til 2003 og var en tysk biokjemiker, systemforsker, miljøekspert, universitetsprofessor og forfatter.

Vester var opptatt av den såkalte systemiske (nettverks) tenkning hvor et systems egenskaper ble sett knyttet sammen i en virkningsstruktur. De enkelte faktorene forsterker eller svekker de andre størrelsene i systemet (tilbakekobling). Disse tilbakekoplingene kalles positive dersom de virker forsterkende og negative dersom de virker svekkende. Vester utviklet computerbaserte modeller som viser disse effektene. Jeg hadde i sin tid en av dem på en tidlig pc for bedre å forstå disse sammenhengene. Les videre

Kirken – Søndagsbladet 160717

Kjære menighet,

jeg går av og til gjennom mitt arkiv av tekster. Her gjenoppdager jeg ting jeg har skrevet og som jeg synes jeg kan dele med dere. Denne gangen har jeg funnet igjen noen tanker om Kirken og prestekallet som stammer fra et seminar jeg var med på å holde på Menighetsfakultet høsten 2005:

Da Gud bestemte seg for at Sønnen skulle bli menneske, begynte en ny etappe i skapelsen, begynte en ny skapelse. Menneskets falne natur skulle gjenopprettes ved at Sønnen gikk inn i skaperverket; mennesket skulle frelses fra synd og død. Ordet ble kjød: inkarnasjonen begynner som en ny virkelighet. Men inkarnasjonen skulle ikke opphøre med Sønnens tilbakekomst til Faderen etter død, oppstandelse og himmelfart. Nei, et fellesskap ble skapt hvor Ordet er konkret til stede: Kirken. Kirken er Guds virkerom i verden og er et fellesskap som skal bestå til Herren kommer fullt synlig tilbake ved tidenes ende. Et fellesskap hvis hode er han selv og hans legeme på jorden er Kirken. Les videre

Hvile – Søndagsbladet 090717

Kjære menighet,

mange av vår tids mennesker klager over så meget stress at de ikke kommer til ro. Mange lider under uro, nervøsitet, tidsklemmen, mangel på orientering. Men stress kan også være en positiv kraft i mennesket som setter det i stand til å gjennomføre de daglige pliktene. Elementer i livet kan være både arbeidskraft og stress, men også evnen til å finne ro og kunne slappe av. Utfordringen er å finne den riktige rytmen.

Kristus presser ikke til arbeid. Det var ikke den viktigste verdien for ham. Han vil først og fremst leve i samsvar med Faderen i himmelen. Derfor er stillhet, ro, ettertanke og bønn viktige elementer for ham. I hans liv finnes det ikke noe hvileløst eller hektisk. Han føler seg båret og holdt av Gud. Det gjør det mulig å møte alle situasjoner rolig og behersket. Les videre

Livet – Søndagsbladet 020717

Kjære menighet,

vi sier gjerne at livet er en gave og slik er det. Med alt det som livet byr på, er det verdt å leve. Men livet er ikke uten videre lett å leve. Enhver er sikkert fortrolig med vanskelige stunder i livet hvor ting ikke lykkes eller hvor vi til og med kunne tenke oss å forlate det. Da blir livet også til en oppgave. Livet er gave og oppgave.

Troen gir oss en innfallsvinkel til livet: vi forstår det som Guds gave til oss, en gave som vil føre oss til Ham. Livet er ikke bare å være, men å være på vei, en prosess hvor vi utvikler oss. Hvorfor livet er slik, hvorfor vi må vokse i livet, hvorfor vi ikke er ferdig utviklet fra begynnelsen av, er et mysterium i skaperverket. Hele skaperverket er bygget opp på denne måten. Les videre

Kvinnelige katolske prester?

Nylig ble en norsk katolsk kvinne «ordinert» til prest i Trondheim. Det har avfødt forskjellige reaksjoner i medier og sikkert også andre steder. Jeg vil forsøke å belyse problemstillingen ut fra et teologisk ståsted.

En ting man må være klar over er at en slik ordinasjon ikke har noen virkning i personen. Kun menn kan ordineres til prester og kun da skjer vesenforandringen i personen ved Den hellige Ånds virke som gjør det mulig at f.eks. brød og vin forvandles til Kristi Legeme og Blod i messen, igjen ved Den hellige Ånds virke. Dette vil ikke skje i dette tilfellet. Det samme gjelder for de andre sakramentene. Derfor blir denne kvinnens «prestetjeneste» bare en simulering og ekskommunikasjonen hun selv her valgt ved å la seg ordinere er korrekt stadfestet. Les videre

Preken 12. Søndag i kirkeåret år A

For enkelte kan vår tid vise seg  å være brutal. Jeg tenker på hvordan en politiker, eller en sportsmann eller en pop- eller filmstjerne kan bli feiret og rost opp i skyene, for så å falle og forsvinne i glemselen. Uten berømmelse hadde vedkommende kanskje kunnet leve mer beskjedent og mer lykkelig. Antatte vennskap kan ofte ende når ikke vennskapet synes å lønne seg lenger.

Bare de sanne vennene blir. Derfor sa nå avdøde biskop Reinhard Lettmann i Münster en gang: ”Bekjennelsen begynner når bifallet opphører.” Les videre

Mona Lisa – Søndagsbladet 250617

Kjære menighet,

i uken som gikk var p. Eystein og jeg i Madrid. Vi har bestilt nye messehagler til Mariakirken. Disse kommer noe senere med posten når alt det bestilte er klart. Dessuten kjøpte vi noe annet utstyr til kirken. Tanken med reisen var å kunne ta produktene i øyesyn og ikke bare kjøpe over nettet. Vi håper det vil falle i smak i menigheten.

Men det var også litt tid til noe turisme i den store byen. Et kulturelt høydepunkt var et besøk på El Prado, det store og berømte kunstmuseet. Museet har en så stor samling at man ikke kan legge opp til å se alt under et besøk. Derfor bestemte vi oss for hva vi ville se før vi begynte vandringen gjennom de mange saler. El Prado stiller ut i over 100 rom. I tillegg er det en helt ny del hvor skiftende utstillinger vises. Vi valgte blant andre å se El Greco, Rubens, Goya, Velazquez, Bosch, Fra Angelico. Les videre

Klimakonferanse – Søndagsbladet 180617

Kjære menighet,

torsdag var jeg i forveien blitt bedt om å representere biskopen ved en kirkelig lederkonferanse for klima og miljø. Konferansen fant sted i Metodistkirken på Grünerløkka. Bakgrunnen er et felles kirkelig samarbeidsprosjekt «Skaperverk og bærekraft» for endring i kirke og samfunn som ble avsluttet i 2016. Selv om prosjektet er avsluttet, er det ønskelig at man fortsetter med et tydelig samarbeid om klima og miljø. Denne lederkonferansen skal være et bidrag til det. Tanken er at samlingen skal bli en årlig møteplass for ledere fra alle de store kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge. Vi var rundt 20 som var kommet sammen til konferansen.

Konferansen tok ikke så lang tid. Målet var å avslutte arbeidet med en felles uttalelse fra disse ulike kirker og organisasjoner. Men før vi kom til det arbeidet fikk vi bl.a. et interessant innlegg av Henrik Hallgrim Eriksen som var en av Norges forhandlere i Paris da Parisavtalen kom i stand. Han vurderte USA tilbaketrekning ikke som så alvorlig. For det første kan USA ikke forlate avtalen før 5. november 2020, dagen etter neste presidentvalg. Dessuten er det så mange stater og byer i USA som uavhengig av denne beslutningen vil fortsette sitt miljøarbeid. En annen ting er at prisen på kull er gått såpass langt ned at det blir stadig mindre lønnsomt å utvinne kull. Kina har dessuten bestemt seg for en del radikale forandringer som vil gjøre kullmarkedet lite interessant om noen år. Om Kina kommer til å få en lederrolle globalt i klimaspørsmål og andre økologiske utfordringer etter USAs tilbaketrekning, er ennå for tidlig å si. Les videre