Misjon – Søndagsbladet 231016

Budskap fra Pave Frans til Verdensmisjonssøndagen 2016 (forkortet)

Misjonen, vitnet om barmhjertighet

Kjære brødre og søstre,

det ekstraordinære barmhjertighetens jubileum, som Kirken feirer for tiden, setter … Verdensmisjonssøndagen 2016 i et særlig lys. Det innbyr oss til å betrakte Mission ad gentes som et stort, … åndelig og legemlig barmhjertighetens verk. I praksis er vi alle på denne Verdensmisjonens søndag oppfordret til, som misjonsdisipler til å ”bryte opp”, idet hver enkelt av oss stiller sine egne talenter, sin egen kreativitet, sin egen visdom og erfaring til rådighet, når det handler om å forkynne budskapet om Guds ømhet og medfølelse … Styrken til å følge misjonsbefalingen påtar Kirken seg for dem, som ennå ikke kjenner Evangeliet, fordi den vil, at alle blir frelst, og at alle opplever Guds kjærlighet …

Barmhjertighet fyller Faderens hjerte med inderlig glede, når han møter de menneskelige skapninger. Fra begynnelsen vender han seg kjærlig mot, ikke minst de svakeste, for hans storhet og hans makt åpenbarer seg nettopp i evnen til å sette seg i de minste, de utstøtte, de undertryktes sted (jf. Dtn 4,31; Ps 86,15; 103,8; 111,4). Han er en god, oppmerksom, trofast Gud. … Det i Bibelen anvendte uttrykk for barmhjertighet viser hen til moderskjødet – og dermed til en mors kjærlighet til sine barn … Dette er også et vesentlig aspekt av Guds kjærlighet til sine barn, og i særlig grad til medlemmene av det folk han har skapt, og som han vil la vokse opp og oppdra. Konfrontert med deres svakheter og troløshet er han berørt i sitt innerste og oppfylt av medfølelse (jf . Hos. 11,8). Han er barmhjertig mot alle, hans kjærlighet gjelder alle folkeslag og hans barmhjertighet hersker over alle skapninger (jf. Ps 145,8-9). Les videre

Hyrdebrev – Søndagsbladet 161016

Kjære menighet,

i går gav våre biskoper i Den nordiske bispekonferanse ut et felles hyrdebrev «Fra konflikt til fellesskap» i forbindelse med markeringen av de 500 årene som er gått siden reformasjonens begynnelse i 1517. Reformasjonen kan ikke forstås «uten den katolske bakgrunnen», så derfor ønsker biskopene å reflektere rundt dette. Brevet er for langt å skulle leses under messen, men det er lagt ut på Kirkens nettside.

Biskopene stiller spørsmålet om «hvordan vi i fellesskap kan gå videre for å vokse sammen i tro, håp og kjærlighet». De minner så på Det annet Vatikanskonsils begrep om at Kirken alltid må fornyes (Ecclesia semper reformanda). Det som fortsatt skiller kirkesamfunnene er forståelsen av sakramentene og embetet. Her har etter min mening Karl-Heinz Menke gitt et viktig bidrag med sin bok «Sakramentalität. Wesen und Wunde des Katholizismus» fra 2012. Han forklarer meget inngående hvor grunnleggende forskjellene er i forståelsen av sakramentene i Kirken. Så dette er et område hvor det økumeniske arbeidet må fortsette. Les videre

Fredspris – Søndagsbladet 091016

Kjære menighet,

på fredag fikk vi vite at presidenten i Colombia, Juan Manuel Santos, har blitt tildelt årets Nobels Fredspris. Jeg så på den direkte overføringen fra Nobelinstituttet og det var utvilsomt spennende å få vite hvem som ville bli tildelt prisen i år. Jeg synes Kaci Kullmann Five presenterte og begrunnet utdelingen på en overbevisende måte.

Jeg har ikke fulgt så meget med på situasjonen i Colombia men jeg har alltid visst om konfliktene der. Min orden har en egen colombiansk provins og jeg har møtt noen av medbrødrene derfra. Fra deres fortellinger vet jeg hvor vanskelig og tøft det til tider har vært å leve på de forskjellige steder i Colombia. Les videre

Ny bok – Søndagsbladet 021016

Kjære menighet,

på et møte i bispedømmet onsdag forrige uke, fikk vi i gave boken «Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år». Boken lanseres i dag i Mariagården i Akersveien i Oslo fra kl. 13.30-15.30.

Liv Hegna er bokens redaktør og har samlet de ulike bidrag som boken inneholder. Innholdet baserer seg på foredrag som ble holdt ved Det teologiske Menighetsfakultet høsten 2015.

I forordet leser vi: «Denne boken er beretningen om hendelser og personer som gjennom generasjoner har drevet frem kristendomshistorien i vårt land. Innvevd i tiden har deres liv spilt seg ut på den kristne scene. Les videre

Caritassøndag – Søndagsbladet 250916

Fra Caritas: For å lære, må barn ha mat i magen  (forkortet av meg)

«Antall sultne i dag er verdens største skandale. (…) Planeten har nok mat til alle, men viljen til rettferdig fordeling mangler» (Pave Frans til FAO, 2014 og 2015,). Å utrydde sult og feilernæring er Caritas Norges hovedmål. Vi er inspirert av Pave Frans sitt engasjement for fattigdom og matsikkerhet.

Rundt 800 millioner mennesker sulter i verden. I tillegg er et økende antall mennesker feilernært fordi de ikke har råd eller tilgang til nok næringsrik mat. Årsaken til at folk sulter er ikke nødvendigvis mangel på mat i seg selv, men henger sammen med fattigdomsproblematikk og fordelingsstrukturer. 70% av verdens fattige er avhengig av landbruk for inntekt og arbeid. Vi mener at en stor del av løsningen finnes i en økt satsning på klimasmart jordbruk for småskalabønder. Les videre

Preken: 25. Søndag i kirkeåret, år C

Kan en regnskapsfører manipulere regninger? Ja, det kan han. Da blir han sparket og kanskje politianmeldt. Det kan bli en skandale. Hans sjef vil neppe prise ham for hans ”store klokskap”.

I lignelsen vil ikke Herren prise forvalterens svindel, men hans konsekvente måte å gå frem på, at han på slutten forstod den kritiske situasjonen og handlet deretter. Den kloke forvalteren er egentlig egoistisk og korrupt … men også klok fordi han i denne situasjonen tenker på regnskapets dag. Forvalteren vet hva det kommer an på for å komme seg helskinnet fra bedrageriet. Herren konkluderer slik: også vi må vite hvordan vi tar våre valg. Rikdom kan forderve. Det dreier seg om å prioritere fordi vi alltid har å gjøre med det materielle, med rikdommen. ”Ingen slave kan tjene to herrer”. Les videre

Film? – Søndagsbladet 180916

Kjære menighet,

i uken som gikk ble det offentliggjort noen nye kameraer fra enkelte firmaer. Et spesielt kom fra Leica som tar polaroidlignende foto, kalt Leica Sofort. Det er egentlig basert på et Fuji Instax 90 Neo Classic. Det bruker Fujis film. Men formatet på fotoene er ganske smått, bare 62×42 mm billedflate. Men poenget med å skrive dette er egentlig ikke kameraet, men det faktum at det fortsatt lages og selges filmbaserte kamera, både instantfilm og vanlig film kamera. Leica lager selv fremdeles nye kamera for vanlig 135 film.

I de senere år har analog fotografering hele tiden vært på vei oppover igjen etter å ha vært nede i et dalsøkk for noen år siden omsetningsmessig. Blant mange unge er det analoge blitt populært. Det å ha et fysisk bilde som kommer rett ut av kameraet og som man kan langsomt bli synlig, utøver en særlig fascinasjon. Derfor kommer nå Leica med på bølgen etter Fuji, Lomo og Impossible. Impossible overtok utstyret fra Polaroid. Derfor finnes instant filmene fortsatt også til gamle Polaroid kamera. Impossible selger fortsatt de gamle etter å ha satt dem i topp stand igjen. Men not tidligere i år lanserte de sitt første nye instant kamera I-1. Dette har meget for seg og kan også styres fra en app på smarttelefonen. Les videre

Kurs – Søndagsbladet 110916

Kjære menighet,

i programmet for denne uken kan dere se at jeg har satt noe jeg har kalt et fordypningskurs i katolsk tro. Kurset retter seg til katolikker som ønsker å ta opp ulike tema som berører oss som troende. Tanken er at jeg forbereder et innlegg til de ulike kvelder og at man etter en kort pause kan åpne for spørsmål, diskusjon og annet.

Noen mulige tema er «Guds Frelsesplan», «Kirken», «Sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamentet», «Bønn», «Åndelig lesning», «Legfolkets kall», «Sakramentene», «Skriftemålet», «Sosiallæren», «Laudato Si», «Livets avslutning – de siste ting». Meningen er at hver kveld har et avsluttet tema. Jeg er åpen for videre forslag til tema. Kurset kan fortsette neste år og videre etter behov og interesse. Les videre