Preken: 3. søndag i fastetiden

Kvinnen ved Jakobs brønn kommer for å hente vann, noe helt hverdagslig den gang. Hun møter Jesus og i henne vekkes lengselen etter det livgivende vannet, etter det vannet, som ikke bare stiller hverdagens tørst, men som gir svar på hjertets spørsmål og lengsler.

Møtet med Jesus åpner for henne dybden i hennes liv. Hun oppdager at mennesket ikke kan gi seg selv frelsen, men at frelsen tilbys mennesket. Kvinnen står foran oppfyllelsen og svaret på sin lengsel. I Jesus Kristus blir hun og også vi møtt av frelsen og svaret på vår tørst etter liv. Kristus selv er Guds gave for oss. Men det er opp til enhver av oss å være mottagelig, om jeg legger merke til ham og lar min tørst og sult stilles av ham. Les videre

Fristelse – Søndagsbladet 190317

Kjære menighet,

bønnen Kristus lærte oss å be, «Fader vår», slutter med alvorlige bønner. De er gitt for å forhindre at vi glir inn i en gal sorgløshet. De er en formaning. Det snakkes om fristelse, anfektelse og om det ondes trussel. Disse sluttbønnene minner om ordene Jesus avslutter sin offentlige prekenvirksomhet med ifølge Markus: «Det jeg sier til dere, det sier jeg til alle: Våk!» (Mark 13,37).

Fra et bibelvitenskapelig standpunkt er det viktig å gjøre oppmerksom på at bønnen: «led oss ikke inn i fristelse» ikke kan forstås på den måten at Faderen setter opp feller for å lede oss inn i situasjoner som kan føre til synd. Den hebraiske formen på bønnens språk måtte oversettes til dagens språk omtrent slik: «La oss ikke havne i fristelse og ikke gå under i fristelse! Hjelp oss i fristelsen!» Den hellige Paulus hjelper oss med den rette forståelsen, når han skriver: «Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut» (1. Kor 10,13bc). Forfatteren av Jakobs brev sier tydelig, at Gud ikke er den som frister: «Ingen som blir fristet, må si: ‘Det er Gud som frister meg’. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen» (Jak 1,13). Les videre

Lys i fasten – Søndagsbladet 120317

Kjære menighet,

i denne søndagens evangelium hører vi om Herrens forklarelse oppe på et høyt fjell. Tre av disiplene, Peter, Jakob og Johannes får se Herrens indre virkelighet for en kort stund. De får se det lyset som Gud er, et lys av en utenomjordisk ekstrem skjønnhet. Men det er et lys man ikke kan bli i, da det er i Guds virkelighet og ikke i vår. Lyset viser til oppstandelsens herlighet som ligger foran Herren for å hjelpe de tre disiplene til å forstå hva som kommer til og skje. Lyset viser også til vår egen fremtidige oppstandelse hvor vi skal tre inn i det samme lyset.

Lyset er et viktig budskap ved fastetidens begynnelse. Fastetiden skal åpne oss for det nye lyset i påsken og er derfor en gledens tid. Det vi velger å gjøre i fastetiden skal vekke denne gleden på ny i oss og løfte oss opp mot det som kommer. Lektyre, musikk eller aktiviteter som virker i denne retning ved å løfte oss, er positivt i fastetiden. Les videre

Fasteaksjonen – Søndagsbladet 050317

Fasteaksjonen 2017: Rett til mat, rett til utvikling

Både et barns vekst og hjerne tar skade av for lite mat de første tusen dagene av livet. Veksthemning, eller såkalt «stunting», er et enormt problem som rammer 43 prosent av barn i utviklings- og mellominntektsland, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Barn som er stunted har en høyde som er tydelig lavere enn gjennomsnittet for deres alder. Nå viser også forskningen at underernæring har en klar effekt på hjernen de første leveårene. Røntgenbilder av barn som er stunted viser færre nerveforbindelser i hjernen enn barn som har vokst normalt. Dette betyr at deres kognitive evner, det vil si mentale funksjoner som evnen til å lære, har blitt skadet. Les videre

Arrangementer – Søndagsbladet 260217

Kjære menighet,

det kommer noen viktige arrangementer i mars, så jeg tillater meg å gjøre dere oppmerksom på dem i denne utgaven av Søndagsbladet. Det burde være tilbud for forskjellige interesseområder, så jeg håper dere finner mulighet til å delta ved ett eller flere arrangement. Alt skjer i fastetiden, en tid hvor vi bør finne tid også for å arbeide med trosrelevant innhold. Videre blir det møter i fordypningskurset i troen den 1. mars, den 15. mars og den 5. april. Førstkommende onsdag, askeonsdag, vil vi avslutte temaet om skriftemålet. Tema de andre kveldene blir offentliggjort i Søndagsbladet etterhvert.

Kvinnenes internasjonale bønnedag 3. mars. Tema for året er «Gjør jeg deg urett?». Kvinner på Filippinene har laget årets gudstjeneste på bønnedagen. Vi markerer kvinnenes internasjonale bønnedag og samles til bønn i Jar kirkes kapell kl. 19.00. Kollekten går til å hjelpe filippinske kvinner som sliter med traumer. Det blir ost og kjeks og hyggelig samvær i menighetssalen etterpå. Les videre

7. Søndag i kirkeåret år A

Bergprekenen er en tale som vil lære oss å utvikle riktige holdninger til livets vesentlige sider. Det er holdninger som danner grunnlaget for et liv i Kristi etterfølgelse. Et liv som vil føre oss stadig dypere inn i Guds rike og som vil gjøre oss til gode borgere av dette riket. Holdningene Kristus lærer oss skal vi legge til grunn for våre handlinger.

Vi skal ikke gjengjelde vold med vold, lærer vi. Vold blir forstått i videste forstand. Å slå igjen, eller å ta igjen, er ikke riktig. Vi skal faktisk gi avkall på enhver rettslig sanksjon. Vi skal gi avkall på enhver form for gjengjeldelse ikke bare den fysiske volden. Les videre

Praktiske ting – Søndagsbladet 190217

Kjære menighet,

det virket muligens underlig at jeg dro på en tidlig ferie i år. Det skyldes blant annet at jeg venter på en utredning på Rikshospitalet i begynnelsen av mars. I fjor høst ble det oppdaget at jeg har en rytmeforstyrrelse i hjertet. Jeg skulle få en behandling i november, men da var rytmen ikke ujevn nok. Da jeg av og til har dager hvor jeg ikke er så vel, tenkte jeg at jeg like godt kunne ta brorparten av ferien nå mens jeg venter på utredningen. Da jeg dessuten ofte er i Argentina når det er sommer her og vinter der, ønsket jeg å oppleve en sommer der igjen. Og det fikk jeg i fullt mon. Opp til + 35 C med temperaturer stort sett rundt 30 hele tiden. Mitt inntrykk er at varmen gjorde meg godt. Jeg fikk slappet ordentlig av.

Før jeg reiste, hadde jeg et møte og en befaring med elektroingeniøren som planlegger fornyelsen av strømmen i kirkebygget med rommene under og med en lysingeniør. Vi kommer til å benytte fornyelsen også til å få en ny og forbedret belysning, både i kirkerommet og i menighetssalen. Det kommer til å kreve en del tid og planlegging av når dette kan gjøres best. Spørsmålet som er åpent i dag, er i hvilken grad det vil bli nødvendig med å sette opp stillaser i kirkerommet. Dersom det skulle være nødvendig å ta ut kirkebenkene, har vi har vurdert om vi i samme omgang bør pusse dem opp. Men jeg har nå forstått at de ikke er laget i heltre, men at de bare har et tynt laminatlag som gir trestrukturen. Da er det vanskelig å gjøre så meget med dem. Betyr det at vi kanskje heller etterhvert bør overveie nye benker i kirkerommet? Les videre