Diverse – Søndagsbladet 101217

Kjære menighet,

i år har vi den spesielle situasjonen i kalenderen at den fjerde søndagen i advent og julaften er samme dag. Det gir en egen utfordring for messene den dagen. Barnemessen som tradisjonelt har pleid å være kl. 15.30 må i år være kl. 16.00 av hensyn til den polske messen kl. 14.00. Så det er messe på polsk kl. 09.00, på norsk kl. 11.00, på polsk kl. 14.00, barnemesse kl. 16.00, polsk julenattmesse kl. 21.00 og norsk julenattmesse kl. 23.00 den søndagen.

Men messen om morgenen på engelsk kl. 09.30 på Eikeli er etter samråd med medlemmene i menighetsrådet fra Eikeli avlyst søndagen. Der blir det som vanlig Christmas Carrols kl. 14.30 og deretter barnemesse kl. 15.00. Det blir heller ingen messe kl. 09.30 første juledag. Les videre

Adventsaksjon – Søndagsbladet 031217

Kjære menighet,

i dag begynner advent og som så mange år tidligere, har Norges Unge Katolikker igjen en adventsaksjon i samarbeid med Caritas Norge. I år er temaet «Trygg mat for en sikker fremtid på Sri Lanka». Bakgrunnen for aksjonen er de mange ødeleggelser Sri Lanka har vært utsatt for gjennom årene. Den 30 år lange borgerkrigen i landet kostet rundt 100.000 mennesker livet. I tillegg ble landet rammen av den store tsunamien for noe over ti år siden. Denne førte til at den sosiale og økonomiske situasjonen i landet ble forverret og særlig de fattige ble hardest rammet.

Caritas har prosjekter som arbeider med å forbedre denne situasjonen. De arbeider for å mobilisere lokalsamfunn og forme selvhjelpsgrupper. Disse gruppene styrkes innen ledelse, økonomistyring, gruppedynamikk og motiverer dem til å starte sine egne økologiske grønnsakshager – «hjemmehager». Det inkluderer også 52.000 skolebarn som skal få næringsrik mat så de kan fullføre utdanningen sin og få seg en jobb. Les videre

Ettertanke

Av og til kan det skje at jeg skriver og publiserer noe, uten at konsekvensene er tenkt tilstrekkelig igjennom og/eller at jeg ikke har anstrengt meg nok for å få frem de nødvendige fakta i en sak. Dette beklager jeg på det sterkeste. Det har ikke vært min intensjon eller ønske å såre eller krenke noen. Om min manglende gjennomtenkning av en sak kan ha ført til det, unnskylder jeg meg på det dypeste.

Rettssaken – Søndagsbladet 261117

Kjære menighet,

i uken som gikk ble straffesaken mot bispedømmet og dets tidligere økonom ført i Oslo Tingrett. Jeg har ikke vært tilstede noen av dagene, men jeg har fulgt referatene i Vårt Land og i Klassekampen. Forsvarerne påstår full frifinnelse av begge, aktor påstår et år og seks måneders fengsel, hvorav seks måneder betinget, for økonomen og en bot på fem millioner kroner for bispedømmet. Dommen kan visst forventes om en to ukers tid.

Jeg synes fortsatt det er ubegripelig at man ikke for lengst sluttet med den tvilsomme medlemsregistreringen etter de mange advarsler som ble gitt i saken. Selv har jeg aldri vært for den måten det har vært gjort på. Innledningsvis ble mulige antatte katolikker spurt. Men jeg vet ikke når man gikk fra å spørre, til bare å registrere rått fra lister uten å forhøre seg. Så vidt meg bekjent må metoden være utviklet for minst ti år siden eller tidligere. Da jeg ble sogneprest i St. Olav august 2009, gav jeg sekretæren beskjed om at vi bare registrerer dem vi har kontakt med. Den gangen uttrykte jeg allerede bekymring for at vår registrering vil føre til problemer med myndighetene. Den samme instruksen har jeg også gitt her på Stabekk. Les videre

Kirkerommet – Søndagsbladet 191117

Kjære menighet,

nå er arbeidet i kirken kommet så langt at vi igjen kan bruke kirkerommet. Det er jeg meget gld for. Dessverre fikk vi en søndag mer i menighetssalen enn det som var planlagt, men nå er vi på plass igjen. Det er ikke alltid at det er mulig å få tidsskjemaer til å holde hele veien gjennom et prosjekt.

Men det elektriske arbeidet er ikke helt avsluttet ennå. Lampene til svalgangen under kirken er ennå ikke levert. Jeg håper det vil skje denne uken. Les videre

Eikeli – Søndagsbladet 051117

Kjære menighet,

det er ikke alltid så lett å planlegge livet. Det har lenge vært tenkt at den nye menigheten på Eikeli skulle opprettes den første søndagen i advent i år. Opprinnelig hadde jeg planlagt å reise to uker på ferie i overgangen november – desember. Men i gjennomgangen av programmet i menigheten ble det klart at jeg burde være tilstede ved seremonien for opprettelsen og innsettelsen av sogneadministratoren. Jeg flyttet derfor ferien frem til de to siste ukene av oktober. Samtidig regnet jeg med at ombygningen av strøm, lys og tak i kirkerommet ville vært ferdig før jeg dro.

Men nå ble arbeidet i kirkerommet forskjøvet delvis til tiden jeg skulle være på ferie. Heldigvis er dette arbeidet helt i rute etter at det kom i gang og jeg håper vi kan ferie messen i kirkerommet igjen som planlagt den kommende søndagen. Les videre

Belysning – Søndagsbladet 151017

Kjære menighet,

nå er arbeidene godt i gang med strøm og lys i menighetssalen. I tillegg får vi et riktig brannvarslingsanlegg i kirkerommet og i menighetssalen. Det blir koblet sammen med anlegget som allerede befinner seg i Villa Maria. Gjennom nytt strømanlegg og brannvarslingsanlegg høyner vi sikkerheten i kirkebygget.

Planene for selve gjennomføringen i kirkerommet begynner nå å komme på plass. Arbeidene der er satt til å begynne mandag den 23. oktober. Det vil si denne og neste søndag kan vi ennå bruke kirkerommet til messer. Men den 23. blir det bygget opp et stillas i kirkerommet. Dette er beregnet til å ta to dager. Stillaset vil gjøre det mulig for de arbeidende å komme frem overalt på en sikker måte og er påkrevet. Det vil også bli satt opp et stillas ved tårnet for å skifte belysningen i det. En storm for et par år siden «slukket» lampene der for godt. Les videre

Sølibat – Søndagsbladet 081017

Kjære menighet,

for ikke så lenge siden oppfordret biskopene i Irland prestene som har barn å ta på seg det ansvar de har som fedre og ikke svikte sine barn. Dette er også noe pave Frans er enig i. Det har nok til alle tider skjedd at enkelte prester ikke har oppfylt løftet de har gitt om sølibat og kyskhet helt og fullt. I noen tilfeller har det ført til farskap. Men det har vært sjelden at prester av den grunn har gått ut av prestestanden. I grunnen fører det til en falskhet i livet til presten å ikke ta på seg ansvaret for ens handlinger, men å overlate kvinnen og barnet til seg selv.

Dette fører igjen til at noen mener at sølibatet i Kirken bør oppheves. Men jeg tror ikke at enkeltes feil skal være grunn for en slik prinsipiell forandring. Noen tanker fra en kronikk jeg skrev om sølibatet, vil jeg dele med dere: Les videre