Søndagsbladet 221115

Kjære menighet, 

i dagens evangelium fra Kristi Kongefest kolliderer to verdener. Den ene er menneskenes verden, representert ved Pontius Pilatus fra det romerske riket. Den andre er Guds verden, representert ved Jesus Kristus fra det himmelske riket. To verdener som eksisterer samtidig men som likevel ikke passer sammen. Menneskets riker er synlige, historiske, målbare, mens Guds rike kan bare sees og finnes i troen. Derfor er det ofte så vanskelige å erkjenne det og tro på det.

Men vi troende feirer nettopp i dag kongen i Guds rike. En konge man bare kan se i troen. Usynlig, men nærværende. En konge uten glans og prakt, men likevel verdens herre. Les videre

Søndagsbladet 151115

Kjære menighet, 

i begynnelsen av november forlot p. Enrique Cortez Diaz bispedømmet og dro tilbake til Spania. Han arbeidet i tre år i den spansktalende sjelesorgen. Han er født i Bogotá i Colombia. Han trådte inn i ordenen Institutum Missionum a Consolata hvor han avla de første løftene i 1996. Han ble presteviet i Bogotá i 2001. Men han arbeidet etter det helt frem til han kom til Norge i 2012 i Spania i Zaragoza og i Málaga.

Etter det jeg har forstått, har p. Enrique gjort en god jobb og har ledsaget de spansktalende i flere menigheter i de tre årene han har vært i OKB. Det som er leit, ifølge ham selv, er at ingen av de ansvarlige spurte ham på veien hvordan hans arbeid er og ingen spurte om han ønsket å bli lenger i bispedømmet. Det er en grunn til at han har valgt å vende tilbake til Spania. Les videre

Søndagsbladet 081115

Kjære menighet, 

i disse dager er vårt land meget opptatt med strømmen av mennesker som kommer til landet. Underlig nok kommer mange fra Russland i nord. Uten tvil flys de fra Midt-Østen av russerne til Moskva og videre til Murmansk. Derfra kjøres de med bil til grensens nærhet før de fortsetter den siste strekningen på sykkel. Den er nemlig ikke lov å passere til fots. Alt dette virker planlagt og systematisk.

Etter det jeg har forstått er det noe i underkant av en tredjedel som er flyktninger, de andre regnes som migranter. Det må selvfølgelig være mulig å få komme til Norge, men de internasjonale lovene for flyktninger og migranter er forskjellige. Mange av migrantene får ikke opphold og må reise igjen. Les videre

Søndagsbladet 011115

Kjære menighet, 

sist søndag døde den tidligere biskopen av Trondheim, Georg Müller SSCC, 64 år gammel.

Jeg ble kjent med pater Georg allerede da han kom som en ung prest til Trondheim våren 1981. Året før hadde jeg begynt å arbeide med kallstanken. Da han kom, hadde han i begynnelsen meget tid for å lære seg norsk. Det var kjærkomment for meg fordi jeg hadde mange tanker og spørsmål og det var godt å ha en å snakke med. I den tiden ble vi godt kjent. Les videre

Søndagsbladet 251015

Kjære menighet, 

vi lever i en verden hvor det digitale overtar mer og mer for det analoge. Det kan merkes på forskjellig hold. Et område hvor jeg merker det sterkt er på fotograferingens område. For rundt ti år siden, var det fortsatt menge som mente at filmen er overlegen den digitale sensoren og det stemte sikkert den gangen. Selv brukte jeg fortsatt filmkameraer på den tiden.

Men som det så ofte er med den digitale utviklingen, går den meget raskt. Bare de siste ti årene har vist en enorm utvikling nettopp i sensorene og deres evne til å ta bilder. De er dessuten i dag langt bedre i stand til å fotografere i dårlig lys. En ting er selve den fysiske konstruksjonen av sensorene, det andre er forbedringene i programmene som leser ut dataene fra sensorene. Samtidig har man forstått at de digitale kameraene krever bedre objektiver enn filmkameraene og på dette området er også meget skjedd i de senere år. Les videre

Pave Frans’ budskap til Verdens misjonssøndag

Kjære brødre og søstre,

Verdens misjonssøndag 2015 finner sted samtidig med året for det konsekrerte liv, noe som gir en ytterligere stimulans for bønn og refleksjon. Hvis alle døpte er kalt til å vitne om Jesus ved å forkynne troen mottatt som en gave, så gjelder dette særlig for enhver gudviet mann og kvinne, fordi der er en klar sammenheng mellom vigslet liv og misjon. Jesu etterfølgelse som er grunnlaget til fremveksten av vigslet liv i Kirken, er svaret til kallet om å ta sitt kors opp og følge ham, for å etterligne hans hengivenhet til Faderen, hans tjeneste og kjærlighet, for å miste livet for så å finne det på nytt. Siden Kristi hele eksistensen er preget av misjon, så gjelder dette også for menn og kvinner som på en særlig måte følger ham.

Den misjonære dimensjon, som i vesentlig grad tilhører Kirken, er også iboende i alle former for gudviet liv, og kan ikke ignoreres uten å forvrenge og skjemme denne karisma. Misjon handler ikke om proselyttisme eller strategi; misjon er en del av troens «grammatikk», noe uunngåelig for dem som lytter til Åndens røst som hvisker «kom» og «gå ut». Den som følger Kristus må uvegerlig bli misjonær, for han vet at Jesus «går med ham, snakker til ham, puster med han. Han fornemmer Jesus levende nærvær er hos ham midt i misjonsarbeidet «(Evangelii Gaudium, 266). Les videre

Søndagsbladet 111015

Kjære menighet,

mandag og tirsdag som var, hadde vi den andre delen av provinskapittelet i ordenen i Tyskland. Det ble et viktig og avgjørende møte. I løpet av halvåret som var gått siden den første delen, har det vist seg at noen skisser til et nytt prosjekt ikke lar seg gjennomføre. Bemanningssituasjonen er etterhvert blitt stadig vanskeligere grunnet manges fremskredne alder. Jeg har fortalt tidligere at kirken i Kloster Arnstein står foran en omfattende oppussing som vil strekke seg over mange år.

Derfor ble det besluttet etter lange diskusjoner å gi klosteret tilbake til bispedømmet Limburg den 31.12.2018 og forlate det. Vi forpaktet det for 99 år i 1919, så tiden er ute om tre år. Det er selvfølgelig dramatisk og smertefullt. Klosteret har vært en viktig del av vår identitet i Tyskland og har også gitt oss navnet vårt der. I Tyskland er vi nemlig kjent som Arnsteiner Patres. Les videre

Registreringssaken

I Asker og Bærum katolske menighetsblad «Forum» 1-2015, skrev jeg dette i første halvdel av lederen om registreringssaken:

Kjære menighet,

i flere måneder har den såkalte registeringssaken preget vårt bispedømme og oss. Meget har vært skrevet i avisene. Det kan diskuteres hva som har vært riktig og hva som har vært galt i avisenes fremstilling av saken. Men jeg tror det ville være galt å mene at mediene skulle ha en spesiell agenda mot vår kirke. Det tror jeg ikke. Ei heller at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skulle ha det, selv om vi ikke er enige i dennes tolkning av ”Loven om trudomssamfunn og ymist anna”. Jeg er ikke jurist, så jeg vil ikke tillate meg å mene om Fylkesmannen eller OKB har rett i tolkningen. Det vil forhåpentlig tiden vise dersom saken blir tatt inn i rettsvesenet. Les videre