Fastetid – Søndagsbladet 180218

Kjære menighet,

vi har begynt fastetiden, en nådens tid for oss troende hvor vi kan fordype oss på nytt i vår tro. Kirkeåret er pedagogisk ved at vi får gå gjennom de samme etapper hvert år og får prøve på nytt å leve opp til livet som kristne.

Men hvordan kan vi faste eller hvordan ønsker Gud at vår faste kan være? Det helt avgjørende er vi ønsker å vende om til Gud av hele vårt hjerte og vårt sinn. Det er det sentrale i fastetiden. Det skal hjelpe oss til å fornye vårt forhold til Gud, men også til skaperverket som er Hans gave og til våre neste som til oss selv. Vi skal finne tilbake til det vesentlige og sentrale i troen. Vi er gjennom dåpen i Kirken Guds barn og Jesu Kristi brødre og søstre. Det er grunnlaget for et annet liv enn det, det verdslige livet tilbyr. Dette trenger vi å minnes om og få gjenoppdage år etter år. Les videre

Kapittel – Søndagsbladet 210118

Kjære menighet,

mens orkanen «Fredrikke» feiet over våre hustak på vårt kloster St. Christophorus i Werne ved elven Lippe i Tyskland, hadde vi møte i provinsrådet på torsdag, ordenens øverste ledelse i Tyskland. Utenfor vinduene bøyde mange busker og trær seg langt ned i de kraftige vindkastene. Den høyeste hastigheten på nær 200 km/t ble målt noe lengre øst og en god del høyere oppe enn der vi er. Men hos oss nådde vinden hastigheter opp til 135 km/t. Flere trær i Werne gikk over ende og stengte en del av veinettet.

Orkanen førte dessverre til minst åtte drepte bare i Tyskland. Muligens forstår ikke alle hvor kraftig en orkan kan være. I ekstrasendinger på fjernsynet fikk vi se hvordan varebiler og trailere var blåst av veien eller veltet midt i veien. Trær hadde knust flere biler. Folk ble revet over ende av vinden mens de forsøkte å gå ute. Det kloke var å holde seg inne. Les videre

Space X – Søndagsbladet 110218

Kjære menighet,

i uken som gikk, så jeg den direkte overføringen av oppskytningen av den nye store raketten Space X Falcon Heavy. Det vekket minner fra tiden på slutten av sekstitallet da vi så starten på de ulike Apollo misjonene som kulminerte med måneladningen den 20. juli 1969. Apollo 11,12,14-17 landet på månen, sistegang i 1972, noe som begynner å bli svært så lenge siden.

Tusenvis var tilstede for å se oppskytningen og jeg var imponert over det vi fikk se. Det mest utrolige var å se de to boosterne lande samtidig ved siden av hverandre da de vendte tilbake til basen. Det gikk ikke like bra med midtdelen som ikke traff flåten hvor den skulle lande. Likefullt var oppskytningen en suksess. Les videre

Apostlene – Søndagsbladet 140118

Kjære menighet,

jeg har tidligere nevnt at det ikke alltid er lett å finne et tema å skrive om i Søndagsbladet. Men så har kommet på at jeg av og til kan presentere stoff fra kilder jeg har. Så denne gangen har jeg oversatt noe fra en tekst av pave Benedikt XVI som han holdt under generalaudiensen den 22. mars 2006. Teksten er gitt ut i et samleverk som heter «Die Heilige Schrift. Meditationen zur Bibel», utgitt av Benno-Verlag i Tyskland i samarbeid med Vatikanradioen i 2008. Den valgte teksten med tema som passer til denne søndagens evangelium, har som tittel «Ved begynnelsen står en personlig relasjon» og er fra sidene 220-221 i boken:

«Alle evangeliene beretter samsvarende at Jesus kalte apostlene som det første han gjorde etter at han ble døpt av Johannes i Jordans vann. Les videre

Epifani – Søndagsbladet 070118

Kjære menighet,

julebudskapet om Frelserens fødsel er til å begynne med begrenset til få mennesker. Hyrdene på markene ved Betlehem hadde vært de første som kom til Messias, den nye kongen.

Men julebudskapet gjelder ikke bare for Israel men skal være for hele verden. Det er det vi feirer med dagens fest: Guds åpenbaring i verden er beregnet for alle, spesielt også til hedningefolkene som ikke hadde fått noe forvarsel slik som jødene hadde fått det. Noen «stjernetydere fra landene i øst», er de første fra andre folk som kommer for å hylle Herren. Vi kan anta at de har et følge av mennesker med seg. Les videre

Temperatur 2017

NASA har offentliggjort at 2017 er det nest varmeste året målt til nå. Det er oppsiktsvekkende i og med at det ikke var noe El Niño fenomen i fjor. Kurven under viser dette godt. 2015 og 2016 satte nye rekorder med El Niño fenomenet. Men 2017 uten fenomenet har klart å bli varmere enn 2015. Dette er meget foruroligende og forskere tror at vi har kommet på et nytt og høyere nivå med temperaturer.

Temperatur 2017

Det er også nå kommet for en dag at oljeselskapene i USA ble advart mot økte CO2-utslipp da man feiret 100 år for oljens første funn i 1959.

Les videre

Nyttårshilsen – Søndagsbladet 311217

Kjære menighet,
i morgen begynner det nye året 2018. Ved overgangen til et nytt år, tenker vi gjerne både bakover og fremover. Ser vi bakover, oppdager vi sikkert både positive og negative ting som har preget året på forskjellige måter. Det er slik det menneskelige livet ofte er. Med årene kan vi dette mer med ro, fordi vi lærer at vi ikke kan styre livet helt som vi ønsker. Det må forbli en åpenhet for det uventede og hvor vi kan spørre oss om vi kan finne Guds spor i det som skjer i vårt liv. Det nye året vil sikkert gi oss muligheter for det. Samtidig er det godt å se det vi kan være takknemlig for i året som er gått, men også se hvor vi kan lære av det som er skjedd. Livet er og forblir en vei mot et mål som er Gud selv. Noe Gud ønsker vi lærer på veien er å slippe taket. Til slutt dreier det seg om den endelige overgivelsen til Gud ved å slippe taket i alt det herværende og gå inn i det som Gud har forberedt for oss.
Vi prester ønsker dere alle et velsignet godt nytt år 2018!

Julegudstjenester i menigheten 2017

Mariakirken: Nyveien 17, 1369 Stabekk

På norsk:

24. desember: 4. adventsøndag           kl. 11.00 høymesse
24. desember: julaften                          kl. 16.00 barnegudstjeneste
24. desember: julenatt                          kl. 23.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                kl. 11.00 høymesse
26. desember: hellige Stefan                kl. 11.00 sangmesse
27. desember: hellige Johannes           kl. 18.30 messe
28. desember: de uskyldige barn         kl. 18.30 aftenmesse
29. desember: (Thomas Becket)          kl. 18.30 messe
30. desember: juleoktaven                   kl. 10.00 messe
31. desember: den hellige familie         kl. 11.00 høymesse
31. desember: nyttårsaften                   se Kristi Freds kirke; Eikeli
01. januar: Guds hellige mor Maria       kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 18.00 aftenmesse på Eikeli
08. januar: Herrens dåp                        kl. 18.30 messe

På polsk:

24. desember: 4. adventsøndag            kl. 09.00 messe
24. desember: 4. adventsøndag            kl. 14.00 messe
24. desember: julaften                           kl. 21.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                 kl. 09.00 messe
25. desember: første juledag                 kl. 14.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 09.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 14.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 09.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 14.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 09.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 14.00 messe
06. januar: Herrens åpenbaring              kl. 18.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 09.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 14.00 messe

Kristi Freds kirke på Eikeli, Veståsen 18, 1362 Hosle

På engelsk:

24. desember: 4. adventsøndag             kl. 09.30 messe
24. desember: julaften                            kl. 15.00 barnemesse (14.30 Christmas carols)
25. desember: første juledag                  ingen messe: se Stabekk
31. desember: den hellige familie           kl. 09.30 messe
31. desember: nyttårsaften                     kl. 18.00 nyttårsgudstjeneste
01. januar: Guds hellige mor Maria        ingen messe: se Stabekk
07. januar: Herrens åpenbaring              kl. 09.30 høymesse