Overgrep 2 – Søndagsbladet 141018

Kjære menighet,

i går hadde avisen Vårt Land en syv siders artikkel om overgrepene i Kirken med tittelen «Et katolsk uvær», skrevet av Turid Sylte. Hun har gjort et meget grundig og godt arbeide og gjengir problemstillingene på en meget klar og god måte.

På fredag godtok pave Frans kardinal Wurls avskjed som erkebiskop i Washington DC i en alder av 77 år. Han er blitt beskyldt for å ha dekket overgripere i sitt bispedømme. Dessuten skal han ha kjent til sin forgjenger, kardinal McCarricks umoralske oppførsel.

Siden jeg skrev om dette i Søndagsbladet, har erkebiskop Viganó skrevet en ny tekst hvor han bl.a. utfordret kardinal Ouellet på temaet om Vatikanets kjennskap til kardinal McCarricks overgrep. Kardinal Ouellet, som er leder av kongregasjonen for biskoper i Vatikaner, har svart med et åpent brev hvor han angriper erkebiskop Viganó, men hvor han samtidig bekrefter at Vatikanet hadde kunnskapen om kardinal McCarrick før pave Frans gjeninnstalerte ham. Les videre

Tilgivelse – Søndagsbladet 071018

Kjære menighet,

i 1997 holdt jeg en radioandakt om forsoningens tjeneste. «Tilgivelse er grunnlaget for fred» sa pave Johannes Paul II i sitt nyttårsbudskap til verden det året. Det ble utgangspunktet for andakten: For å kunne tilgi må vi selv erfare tilgivelse. Den dypeste tilgivelse får vi fra Gud.

I det 15. kapittel av Lukasevangeliet finner vi tre vakre lignelser hvor Kristus forteller om hvordan Gud forholder seg til synderne. Han viser det ved sin måte å forholde seg på. Man vet at han omgås syndere, noe mange ergret seg over. Tollere og syndere kommer til ham for å lytte til ham. Fariseerne og de skriftlærde er forarget og sier: «Han omgås åpenbare syndere og spiser sammen med dem!» (Lk 15, 2). Kristus svarer på beskyldningene med lignelsen om den bortkomne sauen, om den tapte sølvmynten og om den bortkomne sønnen. Alle tre lignelsene handler om Guds kjærlighet og barmhjertighet. Les videre

Caritas – Søndagsbladet 300918

Kjære menighet – kjære Carias-venner,

denne søndagen går kollekten til Caritas høstaksjon og vi har fått den følgende appellen, som jeg gjengir i sin helhet her i Søndagsbladet:

«821 millioner. Ifølge FN er det så mange mennesker som lever i sult i dag. Det er et stort tall. Men selv om tallet er stort, er ikke virkeligheten bak det noe mindre konkret. For de 821 millionene er ikke bare et tall: De er mennesker med håp, drømmer og ønsker for framtiden. Disse ønskene kommer ofte i annen rekke når sulten melder seg. Les videre

Ny prest – Søndagsbladet 160918

Kjære menighet,

like før jeg reiste på ferie, fikk vi en ny polsktalende kapellan i menigheten. På det tidspunktet da jeg bestilte min ferie, ante jeg ikke at dette kom til å skje. Dessverre havnet datoene for min reise uheldig i forhold til dette kapellansbyttet. Den polske provinsen kalte p. Jerzy Grzanka tilbake til Polen for en ny tjeneste der. Av ulike grunner ser ikke provinsen seg i stand til å sende flere fra Polen til Norge.

Men biskop Bernt Eidsvig hadde på det tidspunktet allerede kontakt med en polsk prest som ønsket å virke i Norge og det ble derfor bestemt at han skal være på Stabekk. Det er pater Adam Wróblewski C.PP.S. Han er den første fra sin orden som virker i Norge. Pater Adam er født i 1975 og avla løfter 1. juli 2000 i Częstochowa. Han ble presteviet den 1. februar 2002 i Jasna Góra-helligdommen i Częstochowa. Les videre

Overgrep – Søndagsbladet 090918

Kjære menighet,

jeg kom hjem fra ferie på torsdag og sliter ennå litt med jetlag. Det tar noen dager før søvnen passer med tiden her. Men ferien var god, jeg tok det svært så med ro. Likevel tok det nesten to uker før jeg merket at jeg virkelig hadde begynt å slappe av.

Ferien ble dessverre delvis preget av de mange nyheter rundt overgrepsskandalene i Kirken og Kirkens behandling av sakene. I sentrum stod saken rundt kardinal McCarrick, som jeg hadde allerede lest en del om før jeg reiste. Men et nytt kritisk øyeblikk kom da erkebiskop Viganós vitnesbyrd ble offentliggjort. Jeg har også lest hans videre tekster. Mitt inntrykk av disse tekstene er at de er troverdige. Anklagene erkebiskopen kommer med må etterforskes på en inngående måte og alle dokumenter han viser til må legges frem. Les videre

Maria – Søndagsbladet 120818

Kjære menighet,

dagens høytid for Marias opptagelse i himmelen peker utover hennes person og hennes enestående kall. I hennes skikkelse blir nemlig noe av Guds historie med sin verden synlig og dermed også noe av ethvert menneskes historie og bestemmelse. Ved å feire hennes fullendte liv kan vi også lære noe om vår egen livsvei.

I Maria fra Nasarets uanselige skikkelse fullbyrdes Guds plan med verden. Fylt av det ubegripelige budskapet om at hun skal bli Messias mor, skynder hun seg til Elisabeth og blir av henne erkjent og hilset som Herrens mor. Den gamle kvinnen, som hadde vært ufruktbar, kan være et bilde på Guds folk i den gamle pakten. Mot all forventning gir Gud henne et barn som et tegn for det nye, gudegitte livet. Og dette nye livet jubler i møtet med den ennå utenkelig nye, som er oppstått i Maria ved Guds virke. Hvilken glede opplever ikke de to kvinnene, som kan bekrefte Guds hemmelighetsfulle handling overfor hverandre, som kanskje er umulig å forklare andre. Les videre

Varme – Søndagsbladet 050818

Kjære menighet,

endelig er det blitt noe kjøligere. Vi har hatt en rekordvarm sommer. I Oslo har de tre månedene mai, juni og juli vært 5,1 grader varmere enn det som har vært normalt i de samme månedene. I Aftenposten ble det offentliggjort noen grafer som viser dette tydelig: https://www.aftenposten.no/osloby/i/L0O3Q1/Disse-grafene-viser-hvor-ekstrem-Oslo-sommeren-har-vart. (Disse lar seg ikke kopiere inn her, da de ikke er bilder, men små dataprogrammer).

Det som slår en, er hvor tydelig spranget er oppover i år i forhold til tidligere år. Det er oppsiktsvekkende sterkt. Nå bør man ikke tolke for meget inn i dette, men det er riktig å spørre om dette ikke viser til hendelser som kan opptre hyppigere i fremtiden. Den generelle globale oppvarmingen vi måler som følge av våre utslipp, gir langt flere varmerekorder fordelt over hele kloden, enn kulderekorder, i et forhold ni til en om jeg ikke husker feil. Det klimaforskere spør seg, er om ikke den enorme mengden utslipp vi står for, kan forårsake et sprang i klimasiutasjonen. De tror ikke på noen lineær utvikling. Les videre

Overgrep – Søndagsbladet 220718

Kjære menighet,

for tiden skrives det i katolske media om overgrepssaker. En bakgrunn er at pave Frans har forbudt kardinal McCarrick, erkebiskop emeritus av Washington, å virke offentlig etter at anklager har begynt å bli kjent om overgrep som begynte for svært lenge siden og som har vart over mange år. En god artikkel er lagt ut på Kirkens nettside i Norge: http://www.katolsk.no/nyheter/2018/07/overgrepsanklager-stanset-ikke-kardinal.

Men det er allerede kommet nye anklager. I går, fredag, ble det meldt om en mann som er gått til politiet fordi overgrepene mot ham begynte da han var 11 år gammel og varte i mange år. Noe av det som virkelig er fortvilet i denne saken, er at det er blitt sendt advarsler i over 30 år til Kirkens ledelse, uten at noe har blitt gjort tidligere for å stoppe mannen. Les videre