Søndagsbladet 190415

Kjære menighet,

i går ble jeg positivt overrasket over at episoden i TV-serien «Sør-Amerikas ukjente historie» på NRK 2 omhandlet Chachapoyafolket i Peru. I fjor kjøpte jeg og leste jeg en bok nettopp om denne kulturen under et besøk i Tyskland. Boken ble gitt ut i 2013 av Hans Giffhorn med tittelen «Wurde Amerika in der Antike entdeckt? Karthager, Kelten und das Rätsel der Chachapoya».

Meget av det som ble vist i programmet blir også omtalt i boken. Men det spesielle med boken er at Giffhorn tror at opprinnelsen til Chachapoyafolket ligger i Kartago og at kulturen viser keltiske trekk. Hypotesen er at flere skip med flyktninger seilte sørover før romerne inntok Kartago 146 f.Kr. Seiler man et stykke sørover langs Afrikakysten kan man etterhvert med letthet krysse Atlanterhavet grunnet strøm og vind og komme til Brasil på høyde med Recife. Det er en kortere kryssing enn å seile til Karibia. Hypotesen er at disse flyktningene fant Amazonasfloden og seilte oppover til de etter langt om lenge kom til fjellene i Andes. Les videre

Søndagsbladet 120415

Kjære menighet,

jeg sitter på kveldsflyet fra Amsterdam etter provinskapittelet i Werne i Tyskland og skriver denne ukens Søndagsblad. I morgen, lørdag, drar jeg til Mariaholm med en god del av menighetens konfirmanter, så jeg må bli ferdig i kveld.

Det var første gang jeg ble valgt som delegat til kapittelet. Riktignok hadde jeg vært tilstede som observatør i studietiden, men det er nå lenge siden. Kapittelet begynte mandag ettermiddag og sluttet til lunsj i dag., fredag. Tilsammen var vi 15 deltagere og vi hadde med en broder fra et annet ordensfellesskap som modererte møtet. Klosteret i Werne har en del medbørdre som bor der, så det var godt å kunne be tidebønner, ha tilbedelser og feire messer med mer enn 25 medbrødre. Les videre

Søndagsbladet 050415

Kjære menighet,

på kommende tirsdag er det 25 år siden biskop Gerhard Schwenzer SSCC kom fra Oslo til Tyskland for å vie meg til prest i Kloster Arnstein. Fordi jeg tilhører SSCC, Kongregasjonen av Jesu og Maria Helligste Hjerter, og ikke et bispedømme, la jeg vekt på at prestevielsen skulle finne sted i et av ordenens egne kirker.

Kloster Arnstein har vært i bruk av ordenen siden 1920 og er paktet for 99 år av bispedømmet Limburg. Før min orden flyttet inn der, hadde det stått tomt i over 100 år. Men dets historie som kloster begynte i 1139, da man begynte å bygge om en borg til et kloster. Frem til det ble nedlagt, var det drevet av premonstratenserne. Da klosteret har spilt en spesiell rolle i den tyske provinsens historie og det var der jeg hadde mitt novisiat, valgte jeg å bli presteviet i klosterkirken der. Les videre

Søndagsbladet 150315

Kjære menighet,

i dag har vi gleden av å feire pater Jo Neves 50-års jubileum hos oss. Selve ordinasjonsdagen var på fredag. Det meste av hans liv som prest, har han virket i Asker og Bærum katolske menighet. Vi gratulerer ham i takknemlighet for hans tid hos oss.

Jeg ønsker å benytte anledning til å reflektere over prestekallet i vår kirke. Det er nemlig et kall til en spesiell tjeneste i Kirken. Det er kallet til å tjene det generelle kristne kallet som alle mottar i dåpen, nemlig ved sitt liv i ord og gjerning å vitne om Jesus Kristus. Ved å forvalte sakramentene gjør prestene det mulig for de døpte å virkeliggjøre sitt kristne kall. Les videre

Søndagsbladet 080315

Kjære menighet,

registreringssaken fortsetter å prege oss. I uken som er gått har jeg vært i forskjellige møter angående dette. På fredag avsluttet bispedømmet gjennomgangen av alle registrerte og listen forberedes nå for å gis videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kommende fredag.

Hva den pågående etterforskning vil føre til, er umulig å vite i dag. Den kommer til å ta lang tid. Les videre

Søndagsbladet 010315

Kjære menighet,

i det siste har det skjedd så meget at det er vanskelig å vite hvordan man skal sette ord på dette. Jeg tenker selvfølgelig på all oppmerksomhet som Kirken har fått i forbindelse med registrering. Hva som har skjedd og hva som har ført til at dette kom opp nå, vet jeg ikke nok om. Men jeg har fryktet dette i flere år og jeg har selv valgt å ikke registere noen annet enn ved vanlige henvendelser til menigheten i forbindelse med meldt tilflytting, sakramenter eller annet. At vår menighet vokste tallmessig med mer enn 1000 medlemmer i fjor, skyldes ikke arbeid ved vårt menighetskontor. Hvem alle disse er, vet ikke jeg. Biskop Bernt Eidsvig sier i et av de mange intervjuer at registeringen er sogneprestens ansvar, men den er i virkeligheten skjedd utenfor menigheten. Les videre

Søndagsbladet 220215

Fasteaksjonen 2015

Klimaendringer – vår tids største utfordring

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia i Caritas Norge.

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avskoging viser allerede den ødeleggende effekten av den katastrofen vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen the Observer nylig. Les videre

Søndagsbladet 150215

Da jeg er bortreist i helgen, kommer denne søndagens tekst tidligere på blogg. I tillegg legger jeg ut bilder her som illustrasjoner til teksten:

Kjære menighet,

på tirsdag som var, fikk jeg en mulighet til å bli med på et kort, men viktig besøk i et museum i Münster i Tyskland. Det dreier seg om Westfälisches Landesmuseum som har gjennomgått en større ombygning siden jeg var der sist for mange år siden. Museets eldre byggemasse ble stående mens den nye ble revet og bygget nytt. Det er blitt et pent og fotogent bygg med en flott romslig inngangshall. Museet inneholder en stor fast samling ordnet kronologisk over 1000 år fra middelalder til vår tid, men har også mange saler for skiftende utstillinger. Les videre