Caritassøndag – Søndagsbladet 250916

Fra Caritas: For å lære, må barn ha mat i magen  (forkortet av meg)

«Antall sultne i dag er verdens største skandale. (…) Planeten har nok mat til alle, men viljen til rettferdig fordeling mangler» (Pave Frans til FAO, 2014 og 2015,). Å utrydde sult og feilernæring er Caritas Norges hovedmål. Vi er inspirert av Pave Frans sitt engasjement for fattigdom og matsikkerhet.

Rundt 800 millioner mennesker sulter i verden. I tillegg er et økende antall mennesker feilernært fordi de ikke har råd eller tilgang til nok næringsrik mat. Årsaken til at folk sulter er ikke nødvendigvis mangel på mat i seg selv, men henger sammen med fattigdomsproblematikk og fordelingsstrukturer. 70% av verdens fattige er avhengig av landbruk for inntekt og arbeid. Vi mener at en stor del av løsningen finnes i en økt satsning på klimasmart jordbruk for småskalabønder. Les videre

Preken: 25. Søndag i kirkeåret, år C

Kan en regnskapsfører manipulere regninger? Ja, det kan han. Da blir han sparket og kanskje politianmeldt. Det kan bli en skandale. Hans sjef vil neppe prise ham for hans ”store klokskap”.

I lignelsen vil ikke Herren prise forvalterens svindel, men hans konsekvente måte å gå frem på, at han på slutten forstod den kritiske situasjonen og handlet deretter. Den kloke forvalteren er egentlig egoistisk og korrupt … men også klok fordi han i denne situasjonen tenker på regnskapets dag. Forvalteren vet hva det kommer an på for å komme seg helskinnet fra bedrageriet. Herren konkluderer slik: også vi må vite hvordan vi tar våre valg. Rikdom kan forderve. Det dreier seg om å prioritere fordi vi alltid har å gjøre med det materielle, med rikdommen. ”Ingen slave kan tjene to herrer”. Les videre

Film? – Søndagsbladet 180916

Kjære menighet,

i uken som gikk ble det offentliggjort noen nye kameraer fra enkelte firmaer. Et spesielt kom fra Leica som tar polaroidlignende foto, kalt Leica Sofort. Det er egentlig basert på et Fuji Instax 90 Neo Classic. Det bruker Fujis film. Men formatet på fotoene er ganske smått, bare 62×42 mm billedflate. Men poenget med å skrive dette er egentlig ikke kameraet, men det faktum at det fortsatt lages og selges filmbaserte kamera, både instantfilm og vanlig film kamera. Leica lager selv fremdeles nye kamera for vanlig 135 film.

I de senere år har analog fotografering hele tiden vært på vei oppover igjen etter å ha vært nede i et dalsøkk for noen år siden omsetningsmessig. Blant mange unge er det analoge blitt populært. Det å ha et fysisk bilde som kommer rett ut av kameraet og som man kan langsomt bli synlig, utøver en særlig fascinasjon. Derfor kommer nå Leica med på bølgen etter Fuji, Lomo og Impossible. Impossible overtok utstyret fra Polaroid. Derfor finnes instant filmene fortsatt også til gamle Polaroid kamera. Impossible selger fortsatt de gamle etter å ha satt dem i topp stand igjen. Men not tidligere i år lanserte de sitt første nye instant kamera I-1. Dette har meget for seg og kan også styres fra en app på smarttelefonen. Les videre

Kurs – Søndagsbladet 110916

Kjære menighet,

i programmet for denne uken kan dere se at jeg har satt noe jeg har kalt et fordypningskurs i katolsk tro. Kurset retter seg til katolikker som ønsker å ta opp ulike tema som berører oss som troende. Tanken er at jeg forbereder et innlegg til de ulike kvelder og at man etter en kort pause kan åpne for spørsmål, diskusjon og annet.

Noen mulige tema er «Guds Frelsesplan», «Kirken», «Sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamentet», «Bønn», «Åndelig lesning», «Legfolkets kall», «Sakramentene», «Skriftemålet», «Sosiallæren», «Laudato Si», «Livets avslutning – de siste ting». Meningen er at hver kveld har et avsluttet tema. Jeg er åpen for videre forslag til tema. Kurset kan fortsette neste år og videre etter behov og interesse. Les videre

Diverse – Søndagsbladet 040916

Kjære menighet,

på kommende søndag vil biskop Bernt Eidsvig holde sin visitas i menigheten. Vi ønsker derfor å ha en utvidet kirkekaffe etter høymessen med både salt og søtt. Det legges ut en liste hvor man kan føre på hva man kan bidra med. Biskopen vil ha møter med menighetsrådet, finansrådet og prestene. Det er også mulig å be om en privat samtale med biskopen. Det må i så fall avtales med hans sekretær, Gunhild Ficarra, 23 21 95 08, senest i løpet av tirsdagen. Dreier det seg om saker, kan det meldes til menighetsrådet.

Mange av dere har sikkert lagt merke til at lyset i kirken ikke er som det skal. Det skyldes at vi har en alvorlig jordfeil. For å løse denne krisen midlertidig er noen kretser blitt sjaltet ut. Det ble målt så lite som 0,4 megaohm i systemet. Det bør helst være «uendelig», dvs. over 1000. Nå har vi klart å komme like over 1,07. Men det betyr at ikke bare tavlen, men at hele strømsystemet i kirken må skiftes ut. Det kan være kortslutninger grunnet manglende isolasjon i ledningene. Les videre

Schwitters – Søndagsbladet 280816

Kjære menighet,

for en del år siden oppdaget jeg heftene som Steffen Kverneland og Lars Fiske laget om Edvard Munch og Kurt Schwitters. Disse ble kalt kanon og kom ut i 5 bind. Etterhvert ble de to seriene om de to kunstnerne delt opp i hver sin bok med noen forandringer fra Kanon heftene. I november 2011 holdt begge en utstilling i et galleri i Oslo med navn «Kanonlaboratorium». Jeg var ved åpningen og fikk oppleve begge kunstnernes fortelling om arbeidet. Og jeg tok bilder.

Min interesse var først og fremst serien om Edvard Munch, en tegnet biografi om Munchs liv og verk som er glimrende lagret og kritikkerrost. Kvernelands gjengivelser av Munchs malerier er i seg selv en opplevelse. Men Fiskes vidunderlige måte å tegne og fremstille Schwitters liv og verk på, gjorde meg fascinert av denne kunstneren jeg til da aldri hadde hørt om. En kunstner som var knyttet til Norge og tilbrakte meget tid her. Blant annet bodde han en tid i et hus på Lysaker. Les videre

Klima – Søndagsbladet 210816

Kjære menighet,

nylig så jeg på internett en interessant video fra det vitenskapelige tidsskriftet Nature. Det dreier seg om et forskningsarbeid på is-situasjonen på Grønland. Man har oppdaget at dansker fløy fotooppdrag på trettitallet over deler av øya. Disse har man nå gjentatt og tatt de samme bilder for å kunne se utviklingen av isbreene i de fotograferte områdene. Det viser seg at isbreene har trukket seg tilbake med opptil 30 kilometer på de årene som er gått. Det er dessverre all grunn til å tro at i de neste 70-80 årene vil tapet av is bli langt større.

For ikke lenge siden opplevde vi ny regnrekord innenfor vår menighets grenser med flom og mange skader. Det førte blant annet til at trafikken kollapset. Pater Pawel som skulle reise på ferie lørdagen, rakk aldri flyet, da bilen han satt i ble stående fast. Trafikken stoppet opp på grunn av oversvømmelse. En liten pekepinn på hva vi har i vente. Skadene er foreløpig beregnet til rundt 100 millioner. Det er jo ikke slik at vi er ved høydepunktet i klimaforandringene, men vi befinner oss ved begynnelsen. Les videre

Ikon – Søndagsbladet 140816

Kjære menighet,

denne helgen er preget av den mest sentrale høytiden rundt jomfru Maria, nemlig hennes legemlige opptagelse i himmelen etter hennes død. Vår kirke er en Mariakirke. Vi har en fin figur av Maria i kirkerommet og vi har fått en kopi av Maria av Guadalupe i Mexico i gave, et av de fremste og mirakuløse bilder i Kirken.

Men nå har menigheten fått en ny gave, et ikon av Vår Frue av Czestochowa, malt av Rigmor Rysst. På katolsk.no kan vi lese: «Den svarte madonna av Czestochowa (pl: Częstochowa) oppbevares i klosteret Jasna Góra ved Kraków i det sørlige Polen. Hun kalles også på polsk Czarna Madonna. Bildet viser Den svarte Madonnaen i en kjole med fleur de lys. Bildet har en tradisjonell komposisjon som bygger på ikonene i den ortodokse kirke. Jomfru Maria avbildes som Hodegetria («En som viser vei»). I det retter hun oppmerksomheten bort fra seg selv, gjør tegn med sin høyre hånd mot Jesus som frelsens kilde. På sin side strekker barnet ut sin høyre hånd mot tilskueren i velsignelse mens han i sin venstre hånd holder en evangeliebok. Les videre