Søndagsbladet 050715

Kjære menighet,

i uken som gikk kom Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak i forbindelse med registreringssaken. Bispedømmet er blitt bedt om å betale tilbake 40,5 millioner kroner. Bispedømmet har med en gang erklært seg uenig i avgjørelsen og vil anke den. Det vil gå tid til det vil foreligge en endelig rettskraftig avgjørelse. Personlig håper jeg ikke at saken bringes inn for domstolene fra vår side. Da vil det ta år og dag med denne prosessen.

Det store flertallet av kommuner vi får støtte fra har uttalt at de vil kreve et tilsvarende beløp tilbakebetalt. Altså ytterligere 40 millioner. Da Fylkesmannen dessuten har anerkjent færre katolikker i år enn før, kan det være videre 25 – 30 millioner i tap. Med andre ord kan bispedømmet og menighetene i verste fall tape noe slikt som 105 – 110 millioner. Les videre

Preken: 13. søndag i kirkeåret, år B

I dagens evangelium er to av Herrens undre flettet inn i hverandre. Det må ha en grunn. Fortellingen om berøringsunderet er lagt inn i fortellingen om oppvekkelsesunderet av Jairus datter. Dette gjør at Herren bruker lengre tid på veien til synagogeforstanderens hus og datteren dør før Jesus kommer så langt.

For å finne ut hvorfor fortellingene er flettet sammen, vil vi se på to av ordene som forekommer i fortellingene. Det første er Herrens ord om synagogeforstanderens datter som helt sikkert er død. Han sier: ”Barnet er ikke dødt, det sover” hvorpå alle ler av ham. Les videre

Søndagsbladet 280615

Kjære menighet,

St. Hans ligger bak oss og nå er sommeren offisielt begynt. Det ser til og med ut som om været har tenkt å følge opp med mer varme i dagene som kommer. Det er gledelig da det i den senere tiden har vært bra kjølig, spesielt om morgenene.  Vi har ikke fått riktig følelse av sommer ennå.

Om sommeren arrangeres det en god del leirer i NUKs regi. Jeg håper mange barn og unge kommer til å være med på dem. Det er en fin anledning til å møte katolikker fra mange forskjellige steder i Norge. I år blir det for første gang arrangert en sommerleir på Mariaholm for de elde katolikker i NEK (Norges Eldre Katolikker). Medlemskapet her er tenkt å være for dem over 55 år. Les videre

Søndagsbladet 210615

Kjære menighet,

på torsdag offentliggjorde pave Frans den nye encyclikaen «Laudato Si'» om omsorgen for det felles hus, altså om den økologiske situasjonen i verden. Teksten er omfattende og jeg har bare fått såvidt begynt å lese teksten. Men det er en materie jeg selv har lest meget om og jeg er meget glad for at Paven har skrevet denne teksten.

Det har allerede kommet mange reaksjoner, stort sett positive fra vitenskapen, stort sett negative fra politikken, spesielt i USA. Teksten ble lekket tre dager før selve utgivelsen og det har gitt mange muligheten til å lese den tidlig. Politikerne mener at Paven ikke skal involvere seg i det politiske, vitenskapelige eller økonomiske, men holde seg til det åndelige og trosmessige. Men hva skal Paven gjøre når det er tydelig at politikerne ikke ønsker å gjøre noe radikalt og substansielt ved å senke kraftig utslippene av CO2 og andre varmefremmende drivhusgasser? De fem første månedene i år peker mot et nytt rekordvarmt år i 2015. Det har ikke vært noen pause i oppvarmingen som de senere årene i stor grad har gått i havet og ikke over land. Les videre

Søndagsbladet 140615

Kjære menighet,

da jeg holdt mitt foredrag ved jubileet til Katolsk Forum i menigheten i fjor, sa jeg bl.a. «Min overbevisning er at det er bedre for en menighet at der er mange medlemmer som gjør noe, enn at der er få som gjør alt. Spesielt tilfredsstillende må det være å få gjøre en innsats på et eller annet område i menigheten med det man virkelig kan eller er utdannet til».

Da vi forberedte takkemessen for de frivillige i menigheten nå kommende onsdag, fikk vi se at det er mange som gjør en innsats i menigheten på mange ulike områder. Det er jeg som sogneprest meget takknemlig for og jeg håpet at det fortsatt finnes oppgaver som enkelte kunne tenke seg å bidra med til menighetens beste. Derfor er det rett og rimelig at vi markerer denne takknemligheten gjennom en messe og hyggelig samvær. Les videre

Søndagsbladet 070615

Kjære menighet,

tiden etter pinse er preget av forskjellige kirkelige høytider. Etter en lang påsketid med Kristi Himmelfart og pinse, fortsetter Kirken å ferie vesentlig innhold i vår tro. På hverdagene er riktignok det allminnelige kirkeåret begynt. Men på de to påfølgende søndager feirer vi Den hellige Treenighet og Kristi Legemes og Blods fest. Den første feirer Gud som Gud er i seg selv, den andre feirer Guds store gave til menneskene, Hans egen Sønn Jesus Kristus som gir seg hen.

I dag er det den andre festen vi feirer. I mange katolske land er festen en offentlig fridag og kan da feires på torsdag. Men i de land hvor det ikke er mulig, flyttes festen til søndagen som her hos oss. Les videre

Søndagsbladet 310515

Kjære menighet,

de eldre i menigheten vil nok huske at vi i min ungdomstid hadde et diskotek her. Jeg ble nettopp minnet på det gjennom musikk fra den tiden. En annen ungdom, Lazlo Zavodni, og jeg overtok ansvaret for diskoteket etter Otto Juell og Leif Engelschiøn. Dette var i 1975. Vi to holdt på til sommeren 1977.

Vi fikk lov til å holde diskotek hver tredje fredag. Vi brukte platespilleren fra Lazlos hjem og en platespiller vi hadde her, en Garrard. Den står ennå i rommet bak scenen i den gamle salen. Den gangen var forøvrig scenen hel og gikk tvers over rommet. Lazlo og jeg bygget to Seas-høytalere med to basshøytalere i hver og en kombinert mellomtone og diskant. De var hvite med sort front. Dessuten fikk vi låne et lysorgel som gav noen lyseffekter i rommet. Les videre

Preken: Pinsedag, år B

Noe stort skjer i vår verdens historie. Talsmannen kommer, Sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen. Sønnen sender Ånden fra Faderen til disiplene for at de skal gå ut å vitne. Ånden setter disiplene i en bevegelse som gjør Kirken mulig. Den fører Kirken ut fra Jerusalem og inn i verden.

Med et brus kommer Ånden til apostlene som igjen var 12 etter at de med Åndens hjelp hadde valgt Mattias til å erstatte Judas. Lik tunger av ild senket Ånden seg over dem og fylte dem med en kraft de neppe hadde forventet. Les videre