Preken 12. Søndag i kirkeåret år A

For enkelte kan vår tid vise seg  å være brutal. Jeg tenker på hvordan en politiker, eller en sportsmann eller en pop- eller filmstjerne kan bli feiret og rost opp i skyene, for så å falle og forsvinne i glemselen. Uten berømmelse hadde vedkommende kanskje kunnet leve mer beskjedent og mer lykkelig. Antatte vennskap kan ofte ende når ikke vennskapet synes å lønne seg lenger.

Bare de sanne vennene blir. Derfor sa nå avdøde biskop Reinhard Lettmann i Münster en gang: ”Bekjennelsen begynner når bifallet opphører.” Les videre

Mona Lisa – Søndagsbladet 250617

Kjære menighet,

i uken som gikk var p. Eystein og jeg i Madrid. Vi har bestilt nye messehagler til Mariakirken. Disse kommer noe senere med posten når alt det bestilte er klart. Dessuten kjøpte vi noe annet utstyr til kirken. Tanken med reisen var å kunne ta produktene i øyesyn og ikke bare kjøpe over nettet. Vi håper det vil falle i smak i menigheten.

Men det var også litt tid til noe turisme i den store byen. Et kulturelt høydepunkt var et besøk på El Prado, det store og berømte kunstmuseet. Museet har en så stor samling at man ikke kan legge opp til å se alt under et besøk. Derfor bestemte vi oss for hva vi ville se før vi begynte vandringen gjennom de mange saler. El Prado stiller ut i over 100 rom. I tillegg er det en helt ny del hvor skiftende utstillinger vises. Vi valgte blant andre å se El Greco, Rubens, Goya, Velazquez, Bosch, Fra Angelico. Les videre

Klimakonferanse – Søndagsbladet 180617

Kjære menighet,

torsdag var jeg i forveien blitt bedt om å representere biskopen ved en kirkelig lederkonferanse for klima og miljø. Konferansen fant sted i Metodistkirken på Grünerløkka. Bakgrunnen er et felles kirkelig samarbeidsprosjekt «Skaperverk og bærekraft» for endring i kirke og samfunn som ble avsluttet i 2016. Selv om prosjektet er avsluttet, er det ønskelig at man fortsetter med et tydelig samarbeid om klima og miljø. Denne lederkonferansen skal være et bidrag til det. Tanken er at samlingen skal bli en årlig møteplass for ledere fra alle de store kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge. Vi var rundt 20 som var kommet sammen til konferansen.

Konferansen tok ikke så lang tid. Målet var å avslutte arbeidet med en felles uttalelse fra disse ulike kirker og organisasjoner. Men før vi kom til det arbeidet fikk vi bl.a. et interessant innlegg av Henrik Hallgrim Eriksen som var en av Norges forhandlere i Paris da Parisavtalen kom i stand. Han vurderte USA tilbaketrekning ikke som så alvorlig. For det første kan USA ikke forlate avtalen før 5. november 2020, dagen etter neste presidentvalg. Dessuten er det så mange stater og byer i USA som uavhengig av denne beslutningen vil fortsette sitt miljøarbeid. En annen ting er at prisen på kull er gått såpass langt ned at det blir stadig mindre lønnsomt å utvinne kull. Kina har dessuten bestemt seg for en del radikale forandringer som vil gjøre kullmarkedet lite interessant om noen år. Om Kina kommer til å få en lederrolle globalt i klimaspørsmål og andre økologiske utfordringer etter USAs tilbaketrekning, er ennå for tidlig å si. Les videre

Kristi legemes fest – Søndagsbladet 110617

Kjære menighet,

vi befinner oss i en tid av kirkeåret med en god del fester etter hverandre i kjølvannet av påsketiden og pinsen. Denne søndagen feirer vi Gud i seg selv i Den hellige Treenighet. Den neste søndagen feirer vi Guds hengivelse av seg selv til menneskene i Høytiden for Kristi Legeme og Blod. Fredagen deretter feires så Kristi Hellige Hjerte, mens lørdagen feires Maria hellige hjerte.

Men i mange katolske land feires Kristi Legeme og Blod på torsdag i stedet for søndag. Da er det en helligdag i landet. I Polen feires det torsdag, så derfor feirer våre polske trosfeller det også på torsdag hos oss. Men de vil også delta ved vår feiring på søndag. Kristi Legeme og Blod er så viktig en høytid at man gjerne kan feire den to ganger. Les videre

Kardinal – Søndagsbladet 040617

Kjære menighet,

den 21. mai ble Den katolske kirke overrasket ved at pave Frans utnevnte fem nye kardinaler. Navnene ble lest opp i talen etter angelusbønnen. En av de nye kardinalene er den svenske biskopen Anders Arborelius. Dette kom helt overraskende på ham, slik han fortalte det i et intervju i Sverige. Han sa at da han ble biskop, ble han i det minste spurt. Men kardinalutnevnelsen kom helt uventet.

Men hvem er det fire andre Paven har valgt? I San Salvador i El Salvador ble hjelpebiskop Gregorio Rosa Chávez kardinal og ikke stedets erkebiskop. Dette kan synes underlig. Men dette er på linje med Pavens tanker at man ikke uten videre kan forvente seg å bli kardinal fordi man blir erkebiskop på et sted hvor erkebiskopen vanligvis blir kardinal. Når man så får vite at hjelpebiskopen arbeidet nært sammen med den salige erkebiskop Oscar Romero som ble skutt og drept i 1980 mens han feiret messen. Romero var den type hyrde pave Frans ønsker i Kirken i en fattig kirke for de fattige. Les videre

Holmsbu – Søndagsbladet 280517

Kjære menighet,

det er hyggelig når man får mulighet til å bli kjent med nye steder. Det er mange steder i vår nærhet som jeg ennå ikke kjenner. Takket være en hyggelig invitasjon fikk jeg i går mulighet for første gang å besøke Holmsbu ved sydenden av Hurum. Et vakkert sted med mange hvitmalte trehus som vekker minner til mine tid på Sørlandet.

Vi parkerte ved en berømt 500 år gammel eik som er blitt malt mange ganger og som jeg forsøkte å fotografere fra noen vinkler. Utfordringen i vår tid er å få tatt bilder uten lyktestolper, ledninger og/eller biler. Men jeg tror det lykkes. Uansett et imponerende og vakkert tre. Les videre

Fagre nye verden? – Søndagsbladet 210517

Kjære menighet,

nylig avsluttet jeg Aldous Huxleys «Fagre nye verden» i den nye oversettelsen på norsk. Jeg hadde lest den tidligere på engelsk. Jeg synes det er en god bok som fortsatt er meget aktuell i sin fremtidsvisjon selv om den er skrevet i 1932. De siste debatter om fostre med Dows-syndrom satt i gang av Sterri, eller om menneskeverd, viser at Huxley så farene når mennesket vil perfeksjonere seg selv og ikke godt seg som det er. I bunnen ligger det et ønske om å skulle spille gud i skaperverket, samtidig som det viser at ironien om Adam og Evas fall for fristelsen til å erkjenne som Gud i Det gamle testamentet, er like aktuell fortsatt. De erkjente bare at de var nakne, blottstilt overfor hverandre og overfor Gud.

Veien til sorteringssamfunnet som Huxley så godt utmaler ut fra hans samtids muligheter, er en vei vi har begynt å gå. Også «idealene» om å forandre på kroppen (dersom de da ikke dreier seg om nødvendige kosmetiske inngrep etter ulykker) og lage «skjønnhet», ligger i samme gate. Les videre

Fátima – Søndagsbladet 180517

Kjære menighet,

i går, på den 13. mai, var det 100 år siden Maria åpenbarte seg for tre barn ved Fátima i Portugal. Dagen var en søndag da den ti år gamle Lúcia Santos og hennes to ynge søskenbarn, Jacinta Marto og Francisco Marto, gjette sauer på et område kjent som Cova de Iria, tre kilometer fra Fátima. De så en kvinneskikkelse som «strålte klarere enn solen» som svevde over bakken. Skikkelsen fortalte at hun ville åpenbare seg på samme sted den 13 hver måned, seks måneder på rad. I disse åpenbaringene oppfordret hun barna til å gjøre bot og å ofre for å frelse syndere. Barna fikk også beskjed om å be rosenkransen hver dag. Denne bønnen er nøkkelen til både personlig fred og verdensfred ifølge åpenbaringen. Barna fikk også del i tre hemmeligheter.

Ryktene om åpenbaringene spredte seg raskt og tusenvis av mennesker begynte å strømme til Fátima. Herredsfogden prøvde å hindre dette, men det lot seg ikke stoppe. I tiåret etter hendelsene ble Cova da Iria besøkt av to millioner pilegrimer. Et kapell ble reist av lokalbefolkningen. Les videre