Preken: 25. søndag i kirkeåret

I lignelsen om arbeiderne i vinmarken møter vi en annen forestilling om rettferdighet enn det vi er vant til. Kristus vil med sin lignelse lære oss noe annet enn det som er vanlig praksis i vår virkelighet. Dette gjør han for å hjelpe oss til å forstå bedre hvordan Gud er i motsetning til oss.

Husbonden i lignelsen betaler nemlig alle likt; uansett om de hadde arbeidet hele dagen eller bare en liten del av den.

Betalingen skjer altså ikke i forhold til deres ytelse men utfra en ren fri vilje hos den som betaler. Det er slik Gud er ifølge Kristus. Med det forteller Kristus oss at Guds rettferdighet er uavhengig av vår innsats. Vi kan ikke gjøre oss «fortjent» til den, fordi det Gud gir overgår fullstendig våre tanker om «fortjeneste».

Les videre

Søndagsbladet 210914

Kjære menighet,

for to uker begynte jeg å sove i Villa Maria og jeg holder på å flytte tingene fra den gamle prestegården. Nå er vi tre patres fra ordenen som bor der foreløbig. Vi har derfor også innført et kommunitetsliv som er tilpasset det faktum at vi ikke bare arbeider i vår menighet. Mandag er en dag vi gjerne vil ta fri. Det gir oss mulighet til å ordne eller gjøre andre ting i livet enn det som er knyttet til menigheten. Fra tirsdag til lørdag ber vi laudes sammen i kirken kl. 08.00 om morgenen og spiser frokost etterpå. Vi har en lett lunsj kl. 11.00 allerede, da vi av hensyn til p. Krzystof som skal til St. Johannes må spise middag allerede kl. 14.30. Innledningsvis har en av oss ansvaret for middagene i en uke. Videre har vi kommunitetssamtale annenhver onsdag etter frokosten og vi møtes søndag aften til hyggelig samvær.

Jeg skriver dette for at menigheten er klar over hva vi gjør og når vi høystsannsynlig er opptatt. Det er alltid en utfordring for oss i en orden å finne en god balanse mellom ordenslivets behov og en menighets behov. Vi må derfor etter en tid vurdere hvor riktig og godt vi har klart å balansere dette, eller om vi må forandre på noe.

Vi håper at vårt ordensliv i lengden vil være positiv for menigheten. Når p. Pawel kommer tilbake fra sine studier vil vi være en til i fellesskapet. Og vi er spente på om ordenen kanskje sender oss en femtemann til Norge etterhvert, noe som kan styrke vårt fellesskapsliv.

Søndagsbladet 140914

Kjære menighet,

i går hadde vi seminaret hvor vi feiret Katolsk Forums 20-års jubileum. Det var godt forberedt. For anledningen er det laget et spesielt jubileumshefte som er anbefalt lesning. Programmet bestod av to deler. I den første delen dreide det seg om historie, økumenikk og spiritualitet. P. Jo Neve SM holdt et foredrag om Katolsk Forums historie. Knut Refsdal fra Norges Kristne Råd snakkeo forholdet mellom økumenikk og kirkeakademibevegelsen. Sr. Marit Brinkmann CSJ holdt så en spirituell veiledning.

Etter en god lunsjpause fulgte den andre delen om dagen og fremtiden. Først ute var p. Khiem Duc Nguyen fra NUK som snakket om det å være ung katolikk  Norge i dag. Deretter snakket Alexander Golding fra Caritas Norge om karitativt arbeid i nærmiljøet. Deretter snakket jeg om fremtiden i Mariakirken menighet. Vår menighetsrådsleder Gunnar Markussen oppsummerte det vi hadde hørt mens Benedicte Brøgger så på Katolsk Forum i Asker og Bærum de neste 20 årene. Til slutt feiret vi en messe sammen i Mariakirken.

Det var mange gode og viktige tanker som kom frem under seminaret og vi vil ta det med inn i menighetsrådets arbeid. I årene som kommer kan vi trinn for trinn utvikle nye og gode aktiviteter i vår menighet.

Søndagsbladet 070914

Kjære menighet,

i morgen feirer Kirken festen for jomfru Marias fødsel. Hun er den eneste av helgenene, ved siden av Johannes Døperen, som også minnes på sin jordiske fødselsdag.

Vi vet egentlig ingenting om Marias fødsel, og hennes foreldre nevnes ikke i Bibelen. Men det finnes apokryfe fortellinger om hennes fødsel, slik som pseudo-Matteus’ evangelium og en annet tilskrevet den hellige Hieronymus. I Jakobs Protoevangelium fra rundt år 160 står historien: Les videre

Søndagsbladet 310814

Kjære menighet,

i går var det minnedagen for en saligkåret pater i vår orden. Det er pater Eustaquio van Lieshout SSCC.

Han ble født den 3. november 1890 i landsbyen Aarle-Rixtel i det nederlandske fylket Brabant og gitt navnet Hubertus. Familien var katolsk med 11 barn. Tre av disse ble ordenssøstre. Hubertus hadde tidlig ønske om å bli misjonær som hans forbilde, den hellige pater Damian de Veuster SSCC. Han ønsket derfor å tre inn i vår orden. Dette gjorde han i 1915 og fikk ordensnavnet Eustaquio. Han ble presteviet den 10. august 1919. Les videre

Preken: 21. søndag i kirkeåret

Etter Peters korrekte bekjennelse av hvem Herren er, bruker Herren to bilder i sitt anerkjennende svar. Bildene er klippen og nøkler. Begge disse bildene har sin opprinnelse i Det gamle Testamentet. De føres nå videre inn i Det nye Testamentet og blir brukt for å kjennetegne det nye felleskapet Herren vil grunnlegge, Kirken.

Ser vi først på klippen. I salmene fra Salmenes bok, blir Gud selv kalt for klippen. Han er fundamentet som man kan ha ubetinget tillit til: ”Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern … ” (62,3). Hans guddommelige ord er det som er det fullstendig tilforlatelige også når det blir et menneske og menneskenes frelser i Jesus fra Nasaret: ” … denne klippen var Kristus” (1 Kor 10,4).

Les videre

Søndagsbladet 240814

Kjære menighet,

Den 26. august feirer våre polske trosfeller festen for Den svarte Madonna i Częstochowa. Hun står sentralt i landets religiøse historie helt siden bildet kom til Polen for mer enn 600 år siden. Den svarte madonna oppbevares i klosteret Jasna Góra i Częstochowa i bispedømmet Kraków, noe som gjør at byen regnes som den helligste byen i Polen. Hvert år valfarter mange kristne dit. Gjennom århundrene har Den svarte Madonna i Częstochowa utviklet seg til Polens høyst ærete religiøse symbol. Hun har spilt en nøkkelrolle i nasjonens historie og utvikling.

På polsk kalles hun også Czarna Madonna. Bildet viser Den svarte Madonnaen i en kjole med fleur de lys. Bildet har en tradisjonell komposisjon som bygger på ikonene i den ortodokse kirke. Jomfru Maria avbildes som Hodegetria («En som viser vei»). I det retter hun oppmerksomheten bort fra seg selv, gjør tegn med sin høyre hånd mot Jesus som frelsens kilde. På sin side strekker barnet ut sin høyre hånd mot tilskueren i velsignelse mens han i sin venstre hånd holder en evangeliebok. Les videre