Søndagsbladet 191014

Kjære menighet,

heldigvis har jeg nå fått slappet av godt noen dager. Jeg merker det var nødvendig etter avslutningen av prosjektet. Det har kostet meget tid og energi det siste året. Fortsatt står både jeg og kommuniteten overfor utfordringen å komme helt i orden med alt i det nye bygget. Langsomt men sikkert tar det hele form.

Like før jeg dro på ferie deltok jeg ved et møte for de «yngre» i den tyske ordensprovinsen som jeg tilhører. De «yngre» er de under 65 år. Vi er åtte personer hvorav den yngste er 50. En ønsker ikke å delta. Selv er jeg den tredje yngste. Vi brukte en dag på å diskutere forskjellige sider ved vår situasjon og veien videre. En viktig dimensjon vil være at vi har ansvar for våre eldre og gamle medbrødre. Heldigvis er meget allerede gjort. Et av våre hus er godt egnet til å bo i for dem. Det økonmiske er også tatt godt vare på. Men for oss yngre vil det være en utfordring å kunne ha en god og fornuftig innsats i Kirken på den ene siden og være medbrødre for de eldre og gamle til samme tid. Etter påske skal vi igjen ha provinskapittel hvor alle vi yngre skal delta. Her vil en del grunnleggende avgjørelser bli tatt. Dessuten vil det være valg på ledelsen. Provinsialen kan fortsette en periode på tre år til, eller vi velger en ny. Valgprosessen begynner nå i høst. Inntil kapittelet, som er provinsens øverste organ, kommer ikke gruppen av de «yngre» til å møtes igjen. Les videre

Søndagsbladet 121014

Kjære menighet,

takket være internett kan jeg sende dere en hilsen til Søndagen selv om jeg befinner meg langt borte. Jeg er i Argentina hvor et gudbarn av meg skal motta fermingens sakrament. Som fadder ønsker jeg å være tilstede.

Det er en annen verden her hvor familien bor. Vi befinner oss i et forsted til Buenos Aires, Morón. En gang i tiden var det en liten landsby på veien vest fra byen, men i dag er alt vokst sammen til en kjempeby. Morón har i dag rundt 650.000 innbyggere og er et eget bispedømme under erkebispesetet i Buenos Aires. I domkirken har bispedømmet et nådebilde, «Nuestra Señora del buen viaje» – Vår Frue av den gode reise. Her stoppet de reisende på vei vestover pampasen. Som alle typisk spanskpregede steder, er det en sentralplass ved domkirken hvor rådhuset ligger på den andre siden av plassen. Domkirken er pen og verdig. Les videre

Søndagsbladet 051014

Kjære menighet,

av og til opplever man at mange arrangementer som ble planlagt til forskjellige tider og av forskjellige grunner, har en tendens til å falle sammen. Akkurat nå befinner jeg meg i en slik tid hvor det kreves min delaktighet på forskjellige steder av forskjellige grunner.

Nå før helgen var alle sogneprester og sogneadministratorer i bispedømmet og i Trondheim Stift bedt om på om å være med på et kurs på Mariaholm. Det er et kurs som handler om lederutvikling og vil ha tilsammen fem samlinger i løpet av et år. Det arrangeres av AFF som bispedømmet har inngått et samarbeid med for å holde kurset for oss. AFF har virket siden 1952 og har lang kompetanse i å tilby forskjellige programmer for å utvikle ledere. Det er første gang de gjør dette med katolske prester. Les videre

Preken: 25. søndag i kirkeåret

I lignelsen om arbeiderne i vinmarken møter vi en annen forestilling om rettferdighet enn det vi er vant til. Kristus vil med sin lignelse lære oss noe annet enn det som er vanlig praksis i vår virkelighet. Dette gjør han for å hjelpe oss til å forstå bedre hvordan Gud er i motsetning til oss.

Husbonden i lignelsen betaler nemlig alle likt; uansett om de hadde arbeidet hele dagen eller bare en liten del av den.

Betalingen skjer altså ikke i forhold til deres ytelse men utfra en ren fri vilje hos den som betaler. Det er slik Gud er ifølge Kristus. Med det forteller Kristus oss at Guds rettferdighet er uavhengig av vår innsats. Vi kan ikke gjøre oss «fortjent» til den, fordi det Gud gir overgår fullstendig våre tanker om «fortjeneste».

Les videre

Søndagsbladet 210914

Kjære menighet,

for to uker begynte jeg å sove i Villa Maria og jeg holder på å flytte tingene fra den gamle prestegården. Nå er vi tre patres fra ordenen som bor der foreløbig. Vi har derfor også innført et kommunitetsliv som er tilpasset det faktum at vi ikke bare arbeider i vår menighet. Mandag er en dag vi gjerne vil ta fri. Det gir oss mulighet til å ordne eller gjøre andre ting i livet enn det som er knyttet til menigheten. Fra tirsdag til lørdag ber vi laudes sammen i kirken kl. 08.00 om morgenen og spiser frokost etterpå. Vi har en lett lunsj kl. 11.00 allerede, da vi av hensyn til p. Krzystof som skal til St. Johannes må spise middag allerede kl. 14.30. Innledningsvis har en av oss ansvaret for middagene i en uke. Videre har vi kommunitetssamtale annenhver onsdag etter frokosten og vi møtes søndag aften til hyggelig samvær.

Jeg skriver dette for at menigheten er klar over hva vi gjør og når vi høystsannsynlig er opptatt. Det er alltid en utfordring for oss i en orden å finne en god balanse mellom ordenslivets behov og en menighets behov. Vi må derfor etter en tid vurdere hvor riktig og godt vi har klart å balansere dette, eller om vi må forandre på noe.

Vi håper at vårt ordensliv i lengden vil være positiv for menigheten. Når p. Pawel kommer tilbake fra sine studier vil vi være en til i fellesskapet. Og vi er spente på om ordenen kanskje sender oss en femtemann til Norge etterhvert, noe som kan styrke vårt fellesskapsliv.

Søndagsbladet 140914

Kjære menighet,

i går hadde vi seminaret hvor vi feiret Katolsk Forums 20-års jubileum. Det var godt forberedt. For anledningen er det laget et spesielt jubileumshefte som er anbefalt lesning. Programmet bestod av to deler. I den første delen dreide det seg om historie, økumenikk og spiritualitet. P. Jo Neve SM holdt et foredrag om Katolsk Forums historie. Knut Refsdal fra Norges Kristne Råd snakkeo forholdet mellom økumenikk og kirkeakademibevegelsen. Sr. Marit Brinkmann CSJ holdt så en spirituell veiledning.

Etter en god lunsjpause fulgte den andre delen om dagen og fremtiden. Først ute var p. Khiem Duc Nguyen fra NUK som snakket om det å være ung katolikk  Norge i dag. Deretter snakket Alexander Golding fra Caritas Norge om karitativt arbeid i nærmiljøet. Deretter snakket jeg om fremtiden i Mariakirken menighet. Vår menighetsrådsleder Gunnar Markussen oppsummerte det vi hadde hørt mens Benedicte Brøgger så på Katolsk Forum i Asker og Bærum de neste 20 årene. Til slutt feiret vi en messe sammen i Mariakirken.

Det var mange gode og viktige tanker som kom frem under seminaret og vi vil ta det med inn i menighetsrådets arbeid. I årene som kommer kan vi trinn for trinn utvikle nye og gode aktiviteter i vår menighet.

Søndagsbladet 070914

Kjære menighet,

i morgen feirer Kirken festen for jomfru Marias fødsel. Hun er den eneste av helgenene, ved siden av Johannes Døperen, som også minnes på sin jordiske fødselsdag.

Vi vet egentlig ingenting om Marias fødsel, og hennes foreldre nevnes ikke i Bibelen. Men det finnes apokryfe fortellinger om hennes fødsel, slik som pseudo-Matteus’ evangelium og en annet tilskrevet den hellige Hieronymus. I Jakobs Protoevangelium fra rundt år 160 står historien: Les videre